Op het programma stonden mooie praktijkvoorbeelden van collega-zorgprofessionals, bron van inspiratie voor de deelnemers om volgende stappen voor eigen praktijk in de richting van waardegedreven zorg. Lees het wandelgangenverslag van dit symposium.

De twee plenaire presentaties:

Zie ook het nieuwsbericht over de inhoud van de sessie Leren van uitkomsten en ervaringen van patiënten op Qruxx.