Bestuurders, kwaliteitsadviseurs, afdelingshoofden en managers kunnen zich op dit congres laten inspireren. Op het congres worden de laatste inzichten en best practices rondom Sturen op Kwaliteit en patiëntgerichte zorg in zowel de eigen organisatie als in zorgnetwerken gepresenteerd. Zo zullen onder meer verschillende sprekers uit umc’s vertellen over resultaten uit het programma Sturen op Kwaliteit. Bekijk het programma van deze dag.