Ongeveer 140 deelnemers bogen zich in het Spoorwegmuseum over de centrale vragen: Moeten we de kosten meewegen in de beslissing of we zorg aan individuele patiënten al dan niet verlenen? En zo ja, wie moet dat doen: de patiënt, de professional of de politiek? De presentaties van dit symposium vindt u onderstaand. De inhoud van de bespreking is weergegeven in een symposiumpublicatie.