Samenvatting

De inhoud van de dag is samengevat in een artikel genaamd Tripartiete aankoersen op toereikend aantal landelijke kwaliteits-registraties van beperkte omvang.

Presentaties

Het symposium startte met een keynote lecture over de praktijk van kwaliteitsmotoring in Duitsland door:

Daarna werd een debat over de stip op de horizon voor de kwaliteitsinformatie in Nederland ingeleid, met bijdragen van:

In verdiepende parallelsessies is nader ingegaan op vraagstukken rond de volgende thema’s:

I. Kwaliteitsregistratie in zorgketens en -netwerken

A.  De selectie en analyse van kwaliteitsindicatoren, met bijdragen van:

B.  Het gebruik van patient reported outcomes, met bijdragen van:

II. Bron en gebruik van kwaliteitsinformatie

A.  Het ontlenen van kwaliteitsinformatie uit de bronregistratie, met bijdragen van:

B.  Het gebruik van kwaliteitsinformatie voor verbetering en zorginkoop, met bijdragen van:

portret-1 portret-2 portret-3 portret-4 portret-5 portret-6 portret-7 portret-8 portret-9 portret-10 portret-11