Symposia

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg organiseert jaarlijks een symposium over een actueel thema die het hart van de kwaliteit van zorg raakt. Het consortium wil daarmee een platform voor discussie creëren om thema's met de inbreng van velen een stap verder te brengen.

Waardegedreven zorg begint in de 'spreekkamer' (2019)

Vrij uniek van opzet: ons symposium op 21 maart 2019 over waardegedreven zorg. Primair bedoeld voor zorgprofessionals - samen met patiënt of adviseur. Deze opzet kozen we niet zonder reden: in waardegedreven zorg komen namelijk een aantal onderwerpen samen, en als dit onder leiding van zorgprofessionals samen met patiënten, en ondersteund door adviseurs, in de praktijk van de zorg wordt uitgewerkt en ontwikkeld, dan wordt niet alleen de zorg voor onze patiënten beter, maar zijn ook zorgprofessionals er goed mee af, omdat het ruimte biedt voor de motivatie waarmee zij het vak ingegaan zijn.

Op het programma stonden mooie praktijkvoorbeelden van collega-zorgprofessionals, bron van inspiratie voor de deelnemers om volgende stappen voor eigen praktijk in de richting van waardegedreven zorg. Lees het wandelgangenverslag van dit symposium.

De twee plenaire presentaties:

Zie ook het nieuwsbericht over de inhoud van de sessie Leren van uitkomsten en ervaringen van patiënten op Qruxx.

Foto verslag symposium 2019