Symposia

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg organiseert jaarlijks een symposium over een actueel thema die het hart van de kwaliteit van zorg raakt. Het consortium wil daarmee een platform voor discussie creëren om thema's met de inbreng van velen een stap verder te brengen.

Sturen op Kwaliteit (2018)

In het veranderende zorglandschap ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en tussenvormen van zorg. Dit brengt risico’s en kansen met zich mee voor de kwaliteit van zorg. Dit onderwerp staat centraal op het jaarcongres Sturen op Kwaliteit dat het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg in samenwerking met Qruxx en KIZ op 7 november organiseert in de Jaarbeurs in Utrecht.

Bestuurders, kwaliteitsadviseurs, afdelingshoofden en managers kunnen zich op dit congres laten inspireren. Op het congres worden de laatste inzichten en best practices rondom Sturen op Kwaliteit en patiëntgerichte zorg in zowel de eigen organisatie als in zorgnetwerken gepresenteerd. Zo zullen onder meer verschillende sprekers uit umc’s vertellen over resultaten uit het programma Sturen op Kwaliteit. Bekijk het programma van deze dag.