Symposia

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg organiseert jaarlijks een symposium over een actueel thema die het hart van de kwaliteit van zorg raakt.

Het consortium wil daarmee een platform voor discussie creëren om thema's met de inbreng van velen een stap verder te brengen.