2021

Factsheet ZIRE
Experiment Zinvolle Registratie (ZIRE)
Rapport met de beoogde doelen en behaalde resultaten van experiment ZIRE. Een uniek experiment waarbij het Radboudumc, Rijnstate en UMCG de mogelijkheid kregen om te experimenteren met het reduceren van het aantal kwaliteitsmetingen tot een kernset van kwaliteitsindicatoren die er toe doen, dat wil zeggen daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen en van toegevoegde waarde zijn…

2020

Meerjarenplan 2021 t/m 2023 NFU-consortium
Boek gepersonaliseerde medische zorg
Verslag Ronde Tafel Anders Verantwoorden over Kwaliteit

2019

Rapport Essentiële bevorderende en belemmerende determinanten voor kwaliteitsverbetering onder leiding van zorgprofessionals
Meerjarenverslag 2017-18
Voorstudie kansrijke agenda Anders Verantwoorden
Publicatielijst Sturen op Kwaliteit
NFU-Position Paper Waardegedreven Zorg
Bundel 8 x 2 verbeterverhalen uit umc’s
Rapport Samen Beslissen: ziekenhuis en zorgverzekeraar in gesprek

2018

Infographic Waardegedreven Zorg
Waardegedreven zorg
kompas van samenwerkende umc’s in NFU-consortium Kwaliteit van Zorg
Bouwstenen voor het werken aan waardegedreven zorg
Whitepaper Teamsamenwerking
Samen zorg voor betere zorg
Eindrapport Op zoek naar goede leefsystemen
Zorgrebellen en het doen van kwaliteit

2017

Samen werken aan betere zorg (Meerjarenverslag 2014-2016)
Eindrapport Kwaliteitsregistratie DHNA

2016

Meer waarde voor de patiënt.
NFU-visie Kwaliteit 2017-2020
Eindrapport Kwaliteitsregistratie CVAB 3.0
Afwegingen voor de Maatschappelijke Relevantie van Kwaliteitsregistraties

2015

Perioperatieve veiligheid stimuleren
Implementatie van Samen Beslissen
Eindrapport Zorgproces en Kwaliteitsindicatoren
Registratie aan de bron (voorbeeld HHT)
Rapport 1.
Een procesevaluatie op het niveau van het consortium Kwaliteit van Zorg en de themaprojectgroepen
Rapport 2.
Een proces- en effectevaluatie op het niveau van de themaprojectgroepen en de participerende umc’s
Interne audits. Bundeling van kennis en expertise
Handreiking voor de selectie van PROs en PROMs
Risico-inventarisatie vanuit organisatieperspectief
Kwaliteitsverbetering op microniveau
Governance van kwaliteit in opleidingsziekenhuizen

2014

Kwaliteitsregistratie met toekomst

2013

Registratie aan de bron.
Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020

2012

Meer-waarde.
Visie op kwaliteit van zorg 2012-2017