Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen.

Publicaties


Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen.


2019

NFU-Position Paper Waardegedreven Zorg

Bundel 8 x 2 verbeterverhalen uit umc’s

Rapport Samen Beslissen: ziekenhuis en zorgverzekeraar in gesprek


2018

Infographic Waardegedreven Zorg

Waardegedreven zorg - kompas van samenwerkende umc’s in NFU-consortium Kwaliteit van Zorg

Bouwstenen voor het werken aan waardegedreven zorg

Whitepaper Teamsamenwerking - Samen zorg voor betere zorg

Eindrapport Op zoek naar goede leefsystemen

Eindrapport Benchmark Patiëntveiligheid - Sturen op Kwaliteit


2017

Eindrapport Oncologie - Sturen op Kwaliteit

Eindrapport Verloskundige Keten - Sturen op Kwaliteit

Samen werken aan betere zorg (Meerjarenverslag 2014-2016)

Interim Rapportage Dialoog - Sturen op Kwaliteit

Publicatie in BoardRoom Zorg: Leren van dashboard-ontwikkeling in ziekenhuizen: Data nog sterk extern gericht

Bijlage bij eindrapport Nursing Sensitive Care (fictief voorbeeld) - Sturen op Kwaliteit

Eindrapport Nursing Sensitive Care - Sturen op Kwaliteit

Eindrapport Kernset Heelkunde - Sturen op Kwaliteit

Eindrapport Stuurinformatie destilleren (Intensive Care) - Sturen op Kwaliteit

Eindrapport Governance rond Kwaliteitsverbetering: Lessen uit lokale Dashboardontwikkeling

Eindrapport Kwaliteitsregistratie DHNA


2016

Meer waarde voor de patiënt. NFU-visie Kwaliteit 2017-2020

Eindrapport Kwaliteitsregistratie CVAB 3.0

Afwegingen voor de Maatschappelijke Relevantie van Kwaliteitsregistraties


2015

Perioperatieve veiligheid stimuleren

Implementatie van Samen Beslissen

Eindrapport Zorgproces en Kwaliteitsindicatoren - Registratie aan de bron (voorbeeld HHT)

Rapport 1. Een procesevaluatie op het niveau van het consortium Kwaliteit van Zorg en de themaprojectgroepen

Rapport 2. Een proces- en effectevaluatie op het niveau van de themaprojectgroepen en de participerende umc’s

Interne audits. Bundeling van kennis en expertise

Handreiking voor de selectie van PROs en PROMs

Risico-inventarisatie vanuit organisatieperspectief

Kwaliteitsverbetering op microniveau

Governance van kwaliteit in opleidingsziekenhuizen


2014

Kwaliteitsregistratie met toekomst


2013

Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020


2012

Meer-waarde. Visie op kwaliteit van zorg 2012-2017