Voor aantoonbaar goede zorg

De acht umc’s werken in het programma Waardegedreven Zorg samen aan de ambitie om de kwaliteit van de zorg en daarmee de uitkomsten en ervaring van onze patiënten te verbeteren. Dit onder leiding van zorgprofessionals rond specifieke patiëntgroepen.

Waardegedreven Zorg heeft voor de samenwerkende umc’s drie kernelementen: 1) Het goede gesprek met de patiënt, 2) Interprofessionele samenwerking, 3) Samen leren voor betere zorg (zie de position paper van de NFU). Waardegedreven Zorg is voor umc's een vehikel om onder leiding van zorgprofessionals proactief de zorg verder te verbeteren, gebruik makend van innovaties en deze in onderlinge samenhang in te bedden in de (organisatie van) zorg voor concrete patiëntengroepen.

Ons programma

Hiertoe komen in het programma Waardegedreven Zorg zorgprofessionals rond ziektebeelden samen in zogenoemde Expertcommissies, kiezen uitkomstmaten, passen deze toe in de spreekkamer en werken toe naar onderlinge vergelijking van aanpak en uitkomsten. In 2018 is de samenwerking rond gestart rond schisis, borstkanker, CVA; in het najaar 2019 start de samenwerking rond nieuwe patiëntgroepen. De programmaleiders van de umc-programma’s Waardegedreven Zorg zijn verenigd in de Methoden- en Managementcommissie, die gezamenlijke vraagstukken oppakt. Hier staat het beschikbaar krijgen en benutten van data voorop.

We bouwen daarbij voort op onze eerdere integratie van kennis en ervaring in Bouwstenen voor het werken aan waardegedreven zorg, en benutten de expertise, praktijken en trainingen binnen onze kennisnetwerken voor de speerpunten De Patiënt als Partner en Interprofessionele Samenwerking, en werk uit programma's van het Citrienfonds. Voor de toerusting van professionals in het werken aan Waardegedreven Zorg ontwikkelen de umc's momenteel samen een blended leergang, de Advanced Training Program Waardegedreven Zorg.

Contact

Heeft u vragen over dit programma? Neem dan contact met ons op via kwaliteitvanzorg@nfu.nl  of 030-273 9644