Realiseren van zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt

Hoe werkt dat in de praktijk? 

Binnen Waardegedreven Zorg wordt op de werkvloer continu gestreefd naar integratie en uitwisseling van kennis en ervaring door middel van:

  • De Expertcommissies: hierbinnen komen zorgprofessionals uit de umc’s samen rond ziektebeelden. Zij kiezen uitkomstmaten, passen deze toe in de spreekkamer en werken toe naar onderlinge vergelijking van aanpak en uitkomsten. Ze slaan op deze manier al de handen ineen voor schisis, borstkanker, CVA, IBD, chronische nierschade, hoofd-halsoncologie en slokdarmkanker.
  • De Methoden- en Managementcommissie: de programmaleiders van de umc-programma’s WGZ hebben zich hierin verenigd. Gezamenlijke vraagstukken worden opgepakt, waarbij het benutten en beschikbaar maken/krijgen van data voorop staat.  
  • De Adviesraad: deskundigen denken actief mee over de inhoudelijke koers en nieuwe ontwikkelingen.
  • Twee kennisnetwerken: voor de ‘Patiënt als Partner’ en ‘Interprofessionele Samenwerking’. Jaarlijks organiseren zij twee openbare conferenties rondom een specifiek thema.
  • De blended leergang Advanced Training Program Waardegedreven Zorg. Doel: professionals de juiste tools en skills geven om WGZ toe te passen.

NFU-consortium brengt boek uit over Waardegedreven zorg
In Nederland wordt veel gewerkt aan en gesproken over waardegedreven zorg. Ons boek gaat over wat het voor de praktijk kan opleveren: voor de patiënt en voor de zorgverlener. We hebben inspirerende praktijkvoorbeelden geselecteerd, ter inspiratie en aanmoediging. Lees meer over het boek 'Gepersonaliseerde Zorg'

Wat willen we bereiken?

We willen in 2022 de volgende resultaten boeken binnen het programma Waardegedreven Zorg:

  • Kennis ontwikkelen: gezamenlijk onderzoek naar randvoorwaarden, waaronder alternatieve bekostigingsmethoden, die nodig zijn voor brede invoering van Waardegedreven (netwerk) Zorg.
  • Bevorderen Waardegedreven Zorg: bieden van platform voor uitwisselen van kennis en ervaring tussen umc’s over implementatie gerelateerde vraagstukken, bijvoorbeeld ontwikkeling dashboard, gebruik en interpretatie PROMs, leren en verbeteren.