Realiseren van zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt

Hoe werkt dat in de praktijk? 

Binnen Waardegedreven Zorg wordt op de werkvloer continu gestreefd naar integratie en uitwisseling van kennis en ervaring door middel van:

  • De Methoden- en Managementcommissie: de programmaleiders van de umc-programma’s WGZ hebben zich hierin verenigd. Gezamenlijke vraagstukken worden opgepakt, waarbij het benutten en beschikbaar maken/krijgen van data voorop staat.  
  • De Adviesraad: deskundigen denken actief mee over de inhoudelijke koers en nieuwe ontwikkelingen.
  • Twee kennisnetwerken: voor de ‘Patiënt als Partner’ en ‘Interprofessionele Samenwerking’. Jaarlijks organiseren zij twee openbare conferenties rondom een specifiek thema.
  • De blended leergang Advanced Training Program Waardegedreven Zorg. Doel: professionals de juiste tools en skills geven om WGZ toe te passen.

NFU-consortium brengt boek uit over Waardegedreven zorg
In Nederland wordt veel gewerkt aan en gesproken over waardegedreven zorg. Ons boek gaat over wat het voor de praktijk kan opleveren: voor de patiënt en voor de zorgverlener. We hebben inspirerende praktijkvoorbeelden geselecteerd, ter inspiratie en aanmoediging. Lees meer over het boek 'Gepersonaliseerde Zorg'

Wat willen we bereiken?

We willen in 2023 de volgende resultaten boeken binnen het programma Waardegedreven Zorg:

  • Kennis ontwikkelen: gezamenlijk onderzoek naar randvoorwaarden, waaronder alternatieve bekostigingsmethoden, die nodig zijn voor brede invoering van Waardegedreven (netwerk) Zorg.
    We weten nog weinig over de financiële en organisatorische consequenties van waardegedreven zorg. Maar wat we wel weten is dat minder behandelen in het huidige stelsel niet loont. Vandaar de vraag: hoe kunnen we bekostiging laten aansluiten bij waardevolle zorg voor de patiënt?
    Daartoe startte een samenwerkingsverband van meerdere ziekenhuizen en zorgverzekeraars een onderzoek. De ziekenhuizen werken voor oncologische zorgpaden aan de implementatie van het passend behandelplan. In het NFU-onderzoek inventariseren zij twee jaar lang de veranderingen in patiënt uitkomsten en kosten. Dat gebeurt lijn-overstijgend. Inzicht in de kostenverschuiving kan de basis vormen voor een bekostiging die beter aansluit bij waardegedreven zorg. Het samenwerkingsverband bestaat uit het UMCG, LUMC, HMC, ESHPM, Zilveren Kruis en Menzis.
  • Bevorderen Waardegedreven Zorg: bieden van platform voor uitwisselen van kennis en ervaring tussen umc’s over implementatie gerelateerde vraagstukken, bijvoorbeeld ontwikkeling dashboard, gebruik en interpretatie PROMs, leren en verbeteren.