Voor aantoonbaar goede zorg

De acht umc’s werken in het programma Waardegedreven Zorg samen aan de ambitie verbeteren van de uitkomsten en ervaring van onze patiënten. Dit onder leiding van zorgprofessionals rond specifieke patiëntgroepen.

Waardegedreven Zorg heeft voor de samenwerkende umc’s drie kernelementen: 1) Het goede gesprek met de patiënt, 2) Interprofessionele samenwerking, 3) Samen leren voor beteren zorg (zie de position paper van de NFU). 

Een infographic laat zien dat het werken aan waardegedreven zorg voor umc's niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een grotere ambitie, en mogelijk wordt door het benutten van ontwikkelingen waar al flink op wordt ingezet, registratie aan de bron, bijvoorbeeld, en de ontwikkeling van allerlei varianten van e-health. Waardegedreven zorg is voor umc's een vehikel om onder leiding van zorgprofessionals proactief de zorg verder te verbeteren, gebruik makend van innovaties en deze in onderlinge samenhang in te bedden in de (organisatie van) zorg voor concrete patiëntengroepen.

Bouwstenen die umc's met elkaar onderscheiden voor het werken aan waardegedreven zorg zijn beschreven in een brochure, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van werk in uitvoering én resultaten.

Zie ook de Advanced Training Program Waardegedreven Zorg die de umc's momenteel samen ontwikkelen.