Goede en veilige zorg dankzij veerkrachtige zorgprofessionals

Hoe werkt het in de praktijk?

De umc’s willen van elkaar leren en kennis ontwikkelen om hun professionals vitaler te maken. Daarbij besteden ze aandacht aan zowel de ‘belastbaarheid’ (combinatie van fit/gezond, kwalificatie en motivatie) als de werkcontext (combinatie van taakeisen, regelruimte en sociale steun in het werk). Want een goede balans tussen persoon en werk, zorgt voor goede prestaties, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

Wat willen we bereiken?

Binnen dit programma willen we een overzicht krijgen van initiatieven en experimenten binnen en buiten de umc’s. We doen dat door middel van inventariserend onderzoek, maar ook door een invitational conference (1 oktober jl.) te organiseren, waarbij we de inzichten gebruiken voor een gezamenlijk vervolg. Lees meer hierover in de notitie

Bekijk de video's waarbij diverse betrokkenen vanuit de umc's aan het woord zijn over het onderwerp: