De volgende jaargroep start in september 2018. Voor deelname is voordracht door de raad van bestuur van de eigen zorginstelling vereist.

Toelating

De toelatingsprocedure beschrijft de toelatingscriteria van de master. Het voordrachtformulier dient te worden voorzien van de volgende bijlagen: een curriculum vitae en motivatiebrief van de kandidaat en een aanbevelingsbrief van een externe referent. In de motivatiebrief van de kandidaat dient een potentieel onderwerp voor het kwaliteitsverbeterproject in de eigen zorginstelling voor het tweede jaar van de master vermeld te worden, met de beoogd begeleider uit de zorginstelling. Deze instellingsbegeleider begeleidt de deelnemer bij de uitvoering van het kwaliteitsverbeterproject, ziet toe op de randvoorwaarden voor goede uitvoering en denkt mee over de betrokkenheid van personen bij het project.

Met een studiebelasting van gemiddeld twee dagen per week is het noodzakelijk om de kandidaat één dag per week voor de duur van de master vrij te stellen om de master met succes te kunnen volgen.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via nfumaster@radboudumc.nl vóór 1 februari 2018. De definitieve toelating vindt plaats na een gesprek. Voor kandidaten zonder HBO-master of WO-bachelor/master, maar mét post-HBO opleiding, is toelating mogelijk na het volgen van een schakelprogramma. Kandidaten stellen in overleg met de opleiding hun schakelprogramma op maat samen, en leggen dat ter goedkeuring voor aan de toelatingscommissie.

Collegegeld

Het collegegeld voor de totale master bedraagt €15.000. Dit is inclusief lesmateriaal en faciliteiten (zoals overnachtingen), maar exclusief de bekostiging van het praktijkverbeterproject en evt congresbezoek.