We verwelkomen artsen (geregistreerd medisch specialisten of huisartsen), apothekers, verpleegkundigen, physician assistants en paramedici met een afgeronde HBO+ achtergrond (bijvoorbeeld verpleegkundig specialist) met posities op of dichtbij de werkvloer.

Voor alle deelnemers is zelfstandige ervaring in de eerste-, tweede- of derdelijnszorg, zowel op operationeel als tactisch niveau een voorwaarde voor toelating tot de master. Voor verpleegkundigen en paramedici geldt aanvullend een minimum van 1 jaar ervaring in een functie als verpleegkundig specialist, of in een senior- of leidinggevende functie.

De master leidt toekomstgerichte zorgprofessionals op die in de werkpraktijk:

  • anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen in het veld;
  • knelpunten in de kwaliteit van zorg signaleren;
  • multiprofessionele coalities in de organisatie vormen en leiden om hiervoor duurzame oplossingen te ontwikkelen;
  • verbeterinitiatieven met blijvend resultaat implementeren, uitvoeren en evalueren;
  • kwaliteitsverbeterkennis en -toepassingen beoordelen, ontwikkelen en verspeiden;
  • het eigenaarschap voor het verlenen van kwalitatief goede zorg onder collega’s vergroten.

Dr. Hub Wollersheim, internist, onderzoeker Kwaliteit van Zorg in het Radboudumc, grondlegger en oud-opleidingsdirecteur van de NFU-master: “Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg effectief en zinvol verbeteren. En dit proces succesvol leiden. Welke zorgprofessional wil hiervoor geen efficiënte handvaten aangereikt krijgen? Deze master biedt hiervoor de solide basis.”

Lees ook: 'Do your job. And improve it!'