Jaar 1

Het eerste studiejaar is gericht op kennis en attitude, met zeven inhoudelijke modules (à 2 EC) waarin alle aspecten van kwaliteit uitgebreid aan de orde komen, met onder meer  aandacht voor multidisciplinaire samenwerking en leiderschap. Tussen de modules leren de deelnemers aan de hand van literatuur en individuele zelfstudieopdrachten en groepsopdrachten. Tevens stellen de deelnemers in het eerste jaar het plan van hun praktijkverbeterproject voor het tweede studiejaar op. In het eerste studiejaar vindt per maand één modulebijeenkomst plaats (donderdag en vrijdag: 16 uur) online of in de nabijheid van het umc dat de betreffende module geeft, en een afsluitende 10e bijeenkomst waarin de projectplannen voor het tweede jaar worden gepresenteerd en beoordeeld.

Jaar 2

Het tweede studiejaar start met een inhoudelijke module over patiëntveiligheid en heeft drie modules over leiderschap. Dit studiejaar is met de uitvoering van een praktijkverbeterproject in de eigen zorgpraktijk - de basis voor de afstudeerthesis - vooral gericht op kunde; videoconferences worden gehouden in het kader van de voortgang en afsluiting van praktijkverbeterprojecten. Daarnaast is in dit studiejaar de nodige vrije studieruimte (8 EC).

Modules

Klik hier voor de inhoud van de modules.

Module 1             Inleiding in kwaliteit in veiligheid en zorg
Module 2             Patiëntparticipatie en patiëntgerichte zorg
Module 3             Doeltreffende zorg
Module 4             Kwaliteitsverbetering en implementatie in de praktijk
Module 5             Wetenschappelijk onderzoek in de evaluatie van kwaliteitsverbetering
Module 6             Transboundary care en interprofessionele samenwerking Verdediging projectvoorstel
Module 7             Patiëntveiligheid: diagnostiek, behandeling en preventie van patiëntonveiligheid
Module 8             Patiëntveiligheid: prospectieve risico-inventarisatie en cultuur
Module 9             Patient safety leadership
Module 10           Organisatie van zorg, de krachten op het hogere niveau van kwaliteit en veiligheid van zorg
Module 11 en 12  Leadership track 1 en 2
Verdediging

Accreditatie

De master is NVAO geaccrediteerd als Master of Science. Tevens is accreditatie toegekend door ABAN (Accreditatiebureau Algemene Nascholing voor o.a. medisch specialisten en huisartsen) en de V&VN. AVSR (Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register). NAPA (beroepsvereniging voor physician assistants) neemt de punten van ABAN over. KNGF (beroepsvereniging voor fysiotherapeuten) neemt de punten over van de V&VN voor 24 punten per jaar.