De master (60 EC) is verdeeld over twee jaar en bestaat uit een cursorisch programma en ‘leren op de werkplek’. Gemiddeld moet worden uitgegaan van een studiebelasting van twee dagen per week; 20% hiervan (o.a. opdrachten) vindt in de eigen werkpraktijk plaats, 30% contacttijd en 50% zelfstudie.

Jaar 1

Het eerste studiejaar is gericht op kennis en attitude, met negen inhoudelijke modules (à 2 EC) waarin alle aspecten van kwaliteit uitgebreid aan de orde komen, met onder meer  aandacht voor multidisciplinaire samenwerking en leiderschap. Tussen de modules leren de deelnemers aan de hand van literatuur en individuele zelfstudieopdrachten en groepsopdrachten. Tevens stellen de deelnemers in het eerste jaar het plan van hun praktijkverbeterproject voor het tweede studiejaar op. In het eerste studiejaar vindt per maand één modulebijeenkomst plaats (donderdag en vrijdag: 16 uur) in de nabijheid van het umc dat de betreffende module geeft, en een afsluitende 10e bijeenkomst waarin de projectplannen voor het tweede jaar worden gepresenteerd en beoordeeld.

Jaar 2

Het tweede studiejaar start met een tiende inhoudelijke module over transboundary care, en heeft twee modules over leiderschap. Dit studiejaar is met de uitvoering van een praktijkverbeterproject in de eigen zorgpraktijk - de basis voor de afstudeerthesis - vooral gericht is op kunde; drie teleconferences worden gehouden in het kader van de voortgang en afsluiting van praktijkverbeterprojecten. Daarnaast is in dit studiejaar de nodige vrije studieruimte (8 EC).

Accreditatie

De master is NVAO geaccrediteerd als Master of Science. Tevens is accreditatie toegekend door ABAN (Accreditatiebureau Algemene Nascholing voor o.a. medisch specialisten en huisartsen) en AVSR (Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register).