Deze leergang is met name gericht op (specialistisch) verpleegkundigen, artsen en physician assistants die in een zorgorganisatie deel (gaan) nemen in een project dat gericht is op het verbeteren van de huidige zorg zodat deze meer waarde oplevert (zoals lopende proeftuinen of vergelijkbare verbeterprojecten, waarbij op geleide van data wordt geleerd).

Andere professionals betrokken bij waardegedreven zorg (zoals data-deskundigen) kunnen ook deelnemen, al heeft de leergang wel een klinische invalshoek. Deelnemen met meerdere collega’s uit hetzelfde project gericht op waardegedreven zorg is aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.