Zij kunnen de opgedane kennis in hun zorgorganisatie benutten voor projecten of initiatieven gericht op het verbeteren van de huidige zorg en het creëren van meer waarde (zoals in lopende proeftuinen of vergelijkbare verbeterprojecten, waarbij op geleide van data wordt geleerd).

Andere professionals betrokken bij waardegedreven zorg (zoals data-deskundigen) kunnen ook deelnemen, al heeft de leergang wel een klinische invalshoek. Deelnemen met meerdere collega’s uit hetzelfde project gericht op waardegedreven zorg is aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.