Zorg leveren die de beste uitkomsten en ervaringen geeft voor de individuele patiënt. Dit doel is onlosmakelijk verbonden met de patiënt als partner in het zorgproces en met goede interprofessionele samenwerking. In deze leergang word je uitgedaagd om samen met docenten en deelnemers uit andere centra te leren over het ontwikkelen, implementeren en leveren van waardegedreven zorg in de praktijk. Het curriculum bevat de volgende onderdelen:

 1. Waardegedreven zorg
  Module 1 is opgezet als introductie en geeft inzicht in het begrippenkader van waardegedreven zorg, de Nederlandse opvatting over waardegedreven zorg en wat er voor nodig is om waardegedreven zorg in eigen huis te organiseren – in teams, op geleide van data, mét en vóór de patiënt. Veranderingen doorvoeren gaat niet vanzelf: wat komt erbij kijken om daadwerkelijk zorgpaden te implementeren en nieuwe manieren van werken in te voeren, en vooral – hoe zorg je er samen voor dat dit lukt?
 2. Data
  Module 2 gaat in op het verzamelen en analyseren van patiënt-gerapporteerde data. Welke verschillende typen data zijn er? En waar vind ik of hoe meet ik deze? Er wordt heel praktisch ingegaan op wat er komt kijken bij het verzamelen van door patiënten gerapporteerde data met aandacht voor het proces, en welke ondersteuning daarbij nodig is zoals een geschikt ondersteunend IT platform. Daarnaast gaat deze module over de verschillende toepassingen: gebruik van data in de spreekkamer; om ervan te leren als team; en om te benchmarken.
 3. Patiëntgerichte zorg
  Module 3 is een verdere verdieping van patiëntgerichte zorg; hoe is de verhouding tussen de patiënt en de zorgverleners bij waardegedreven zorg, en hoe kunnen we samen de zorg verbeteren. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkelingen van de kosten van de zorg in (inter)nationaal perspectief, berekening van kosten in een zorgpad en de ethiek rondom afwegingen ten aanzien van passende zorg.
  Verbeterproject
  In deze leergang word je uitgedaagd het geleerde meteen in de praktijk te brengen – door te werken aan een concreet verbeterproject, dat als rode draad door het programma loopt. Je krijgt hierbij ondersteuning van een praktijkbegeleider en van de docenten. Idealiter werk je in dit project aan een deelvraag in een reeds lopend project zoals een proeftuin; zo wordt de relevantie van deze leergang voor jouw organisatie direct geborgd, en wordt het meest efficiënt gebruik gemaakt van de tijd. In ieder blok is er ook enkele uren werktijd opgenomen voor dit project, waarin je alleen, of samen met teamgenoten aan het project kunt werken. In korte pitches presenteer je de voortgang, waarbij in ieder blok speciale aandacht is voor de onderwerpen die dat blok aan de orde komen.
 4. Werkbezoek
  Module 4 is een tweedaags werkbezoek aan Jönköping County (Zweden) - een systeem dat door velen wordt beschouwd als één van de beste ter wereld, om kennis te halen en te brengen. Zij voeren al een aantal jaren een Advanced Training Program uit. Op het programma staan uiteenlopende onderdelen als: hoe bereik je daadwerkelijk verandering in een complexe omgeving als ziekenhuizen of netwerken van organisaties? Daarnaast is er tijd om ervaringen met verbeterprojecten uit te wisselen en leren we van de opzet van hun registratie systemen, en de mogelijkheden die dit biedt voor analyses van gegevens.
 5. Afsluiting
  Module 5 is een afsluitende dag, waarop alle deelnemers in het bijzijn van de andere deelnemers en betrokken experts van de verschillende centra de resultaten van hun verbetertrajecten op basis van data presenteren. Deze dag wordt afgesloten met het uitreiken van de certificaten.