1. Waardegedreven zorg met de patiënt
  Module 1 geeft inzicht in het begrippenkader van waardegedreven zorg, de Nederlandse opvattingen over waardegedreven zorg en wat er voor nodig is om waardegedreven zorg in eigen huis te organiseren – in teams, op geleide van data, met de patiënt. Veranderingen doorvoeren gaat niet vanzelf: wat komt erbij kijken om daadwerkelijk zorgpaden te implementeren en nieuwe manieren van werken in te voeren, en vooral – hoe zorg je er samen voor dat dit lukt?
 2. Data in beeld
  In module 2 maakt de deelnemer een plan voor het eigen waardegedreven zorg project of scherpt een bestaand plan aan. Wat wil je verbeteren? Wie wil je betrekken bij het plan en waarom? Wat is er al aan data en wat kun je gebruiken (hoe kom je tot goede keuzes over indicatoren)? Hoe zien de uitkomsten er voor de patiënt uit (PROMs)? In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan enkele principes van verandermanagement, geïllustreerd door praktijkervaringen van clinical leaders.
 3. Patiëntgerichte zorg voor de beste prijs
  Module 3 is een verdere verdieping van patiëntgerichte zorg; hoe is de verhouding tussen patiënten en zorgprofessionals bij waardegedreven zorg. Hoe kun je patiënten betrekken bij verbeterprojecten en met welk doel. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkelingen van de kosten van de zorg in (inter)nationaal perspectief. Verschillende vormen van betalen en berekeningen van kosten van zorgpaden worden behandeld. Dit wordt ook toegespitst op je eigen verbeterproject.
  Verbeterproject
  In deze leergang word je uitgedaagd het geleerde meteen in de praktijk te brengen – door te werken aan een concreet verbeterproject binnen je eigen organisatie, dat als rode draad door het curriculum loopt. Je krijgt hierbij ondersteuning van een praktijkbegeleider en van de docenten. Idealiter werk je in dit project aan een deelvraag in een reeds lopend project zoals een waardetuin; zo wordt de relevantie van deze leergang voor jouw organisatie direct geborgd, en wordt het meest efficiënt gebruik gemaakt van de tijd. In iedere module is er ook enkele uren werktijd opgenomen voor dit project, waarin je alleen, of samen met teamgenoten aan het project kunt werken. In korte pitches presenteer je de voortgang, waarbij in iedere module speciale aandacht is voor de onderwerpen die in die module aan de orde komen.
 4. Grensoverstijgend verbeteren
  Module 4 gaat in op verschillende vormen van data, hoe veranderprocessen een rol spelen tijdens de dataverzameling en -analyse, en de rol van data-analysten en IT-specialisten. Je leert hoe je een goede analyse maakt en daarbij ga je aan de slag met analyse-en visualisatietechnieken die je in je eigen verbeterproject kunt toepassen op verschillende niveaus, namelijk binnen de spreekkamer, de afdeling, de organisatie en de regio. Verder maak je kennis met verschillende methoden om veranderprocessen te evalueren. Daarnaast komt het denken in ketens/netwerk van partners binnen en buiten de organisatie aan bod.