Datagestuurde verbetering van patiëntuitkomsten in (ziekte)teams

Het curriculum is binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg ontwikkeld, mede op basis van succesvolle voorbeelden uit de VS (Intermountain Healthcare) en Zweden (Jönköping County), en wordt door samenwerkende umc's regionaal gegeven.

Lees meer over de leergang in de flyer.

Wat kan ik na afloop van dit programma?

  1. kan het gedachtegoed van ‘waardegedreven zorg’, alsmede de relevantie ervan voor de eigen organisatie en context, uitdragen en bediscussiëren.

  2. kan zorgpaden op een goede manier inrichten, al dan niet samen met andere zorgprofessionals.

  3. kan het bestuur, de patiëntenverenigingen en de zorgverzekeraar(s) mobiliseren om de zorg in het zorgpad meer waardegedreven te maken, dat wil zeggen betere uitkomsten en, zo mogelijk, lagere kosten te bereiken.

  4. kan interprofessionele samenwerking, en de eigen rol daarin, in teams, binnen zorgpaden en ketens/ netwerken beschrijven.

  5. kan beschrijven (bij voorkeur in het verbeterproject) met welke implementatiestrategieën teams nieuwe manieren van werken kunnen implementeren.

  6. kan de verhouding tussen zorgprofessional en patiënt in waardegedreven zorgverlening beschrijven.

  7. kan bijdragen aan het brengen en bespreken van uitkomstinformatie in de spreekkamer en aan het samen beslissen met de patiënt.

  8. kan beschrijven hoe je aan data komt (data stromen en registers en verschillende typen uitkomsten en meetinstrumenten).

  9. deelt met anderen de populatiegegevens om zo tot een inzicht te komen in de eigen aanpak en die van anderen.

  10. draagt bij aan de kennisontwikkeling van waardegedreven zorg lokaal, regionaal en landelijk.