Datagestuurde verbetering van patiëntuitkomsten in (ziekte)teams

Een leergang die professionals kennis en kunde biedt om een voortrekkersrol op het gebied van waardegedreven zorg te vervullen. Deelnemers krijgen concrete handvatten om de ontwikkelingen in de eigen organisatie op gebied van waardegedreven zorg een stap verder te brengen. Het curriculum is binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg ontwikkeld, mede op basis van succesvolle voorbeelden uit de VS (Intermountain Healthcare) en Zweden (Jönköping County), en wordt door samenwerkende umc's regionaal gegeven.

Wat kan ik na afloop van dit programma?

  1. het gedachtegoed van ‘waardegedreven zorg’, alsmede de relevantie ervan voor de eigen organisatie en context, uitdragen en bediscussiëren.
  2. interprofessionele samenwerking, en de eigen rol daarin, in teams, netwerken en zorgpaden beschrijven.
  3. beschrijven (bij voorkeur in het verbeterproject) hoe teams nieuwe manieren van werken kunnen implementeren.
  4. een beschouwing geven over kenmerken en haalbaarheid van verschillende studiedesigns om veranderprocessen te evalueren.
  5. de verhouding tussen arts en patiënt in waardegedreven zorgverlening én de mogelijkheden om samen de zorg te verbeteren beschrijven.
  6. gedeelde besluitvorming en benodigde vaardigheden daarvoor beschrijven.
  7. beschrijven hoe je aan data komt (data stromen en registers, kosten in kaart brengen voor het zorgpad, en verschillende typen uitkomsten en kosten richtlijnen en meetinstrumenten).
  8. de verschillende toepassingen van data beschrijven (zowel in spreekkamer als voor verbeteren).
  9. variatie beschrijven, interpreteren en monitoren, en weet welke vervolgacties te ondernemen.
  10. het proces van continue verbeteren in (ziekte) teamverband op geleide van data op waarde schatten.