Het toerusten van zorgprofessionals door kennisdeling en onderwijs

Hoe werkt dat in de praktijk?

Het NFU-consortium Kwaliteit van zorg heeft twee opleidingen voor zorgprofessionals ontwikkeld. 

NFU-master Kwaliteit en Veiligheid Patiëntenzorg
Bij deze master worden zorgprofessionals opgeleid tot leiders in de verbetering van kwaliteit van zorg. Zij leren omgaan met de snel veranderende gezondheidszorg. Dat doen zij op basis van de meest recente medisch-inhoudelijke en organisatorische kennis en principes uit de verander- en verbeterkunde. Zij leren om succesvol kwaliteitsprojecten te initiëren, te begeleiden en uit te voeren. Zij worden ook gestimuleerd om deze kennis en kunde actief op de werkvloer te verspreiden. Elke twee jaar start een nieuwe groep zorgprofessionals aan de opleiding. Ervaringen van alumni zijn te vinden op https://www.masteropdekaart.nl/.

Meer informatie en aanmelden voor deze master 

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
Deze leergang biedt kennis en kunde om als zorgprofessional een actieve rol te spelen op het gebied van waardegedreven zorg. Deelnemers krijgen concrete handvatten en passen die tijdens de leergang direct toe bij hun eigen project. Er wordt veel aandacht besteed aan het benutten van data, om zo een beter spreekkamergesprek te kunnen voeren, multidisciplinaire teams te versterken en om te leren en verbeteren.

Meer informatie over het Advanced Training Program