Voor goede en veilige zorg en werkplezier

Vitale en veerkrachtige zorgprofessionals zijn essentieel voor duurzame, optimale en veilige patiëntenzorg. Daarom hebben we het vitaler en veerkrachtiger maken van zorgprofessionals als een van de belangrijke doelstellingen opgenomen in ons meerjarenplan 2021-2023. 

Hoe werkt het in de praktijk?

De umc’s willen van elkaar leren en kennis ontwikkelen om hun professionals vitaler te maken. Daarbij besteden ze aandacht aan zowel de ‘belastbaarheid’ (combinatie van fit/gezond, kwalificatie en motivatie) als de werkcontext (combinatie van taakeisen, regelruimte en sociale steun in het werk). Want een goede balans tussen persoon en werk zorgt voor goede prestaties, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

Wat willen we bereiken?

Binnen dit programma willen we in 2021 een overzicht krijgen van initiatieven en experimenten binnen en buiten de umc’s. We doen dat door middel van inventariserend onderzoek, maar ook door een invitational conference te organiseren op 1 oktober 2021. Daar gaan de umc’s met elkaar in dialoog over actuele ontwikkelingen en stappen die ze gezamenlijk willen zetten om hun professionals vitaler en veerkrachtiger te krijgen.