USBO (Universiteit Utrecht) en Nivel hebben in opdracht van het consortium verkend welke richtingen het meest veelbelovend zijn om transparant verantwoorden en betere zorg hand in hand te laten gaan.

Dat zijn: werken aan vertrouwen onder belanghebbenden, een directere relatie met betrokkenen uit de omgeving, en leren en verbeteren in de zorg. Richtingen waarin we met stakeholders verder willen werken aan mogelijke antwoorden op het advies Blijk van vertrouwen - Anders Verantwoorden in de zorg van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (mei 2019).

Lees het hele rapport van deze voorstudie.