Zorgprofessionals en zorgverkopers uit ziekenhuizen spraken hierover met medisch adviseurs en zorginkopers van twee zorgverzekeraars in een klein onderzoek naar de investering en financiële consequenties van de implementatie van samen beslissen in de patiëntenzorg, in een project geïniteerd door het consortium samen met CZ en Zilveren Kruis.

Het devies is: trek samen op om samen beslissen in de zorg gemeengoed te maken. Maak als ziekenhuis en als zorgverzekeraar je ambities in dezen concreet en draag die naar elkaar uit. Kom op basis daarvan samen tot afspraken over doelstellingen en het zichtbaar maken van de realisatie daarvan. Onderscheid als zorgverzekeraar verschillende fasen waarin een ziekenhuis zich voor samen beslissen bevindt, en met verschillende financieringsmogelijkheden. En onderzoek samen de mate van (on)bedoelde verschuiving van zorg naar andere centra en eerstelijn.

Lees het hele rapport van het MUMC+ die dit project uitvoerde.