Experiment ZIRE regio

In 2021 is een vervolgproject gestart genaamd 'ZIRE regio-experiment'. In dit experiment trekken negen regioziekenhuizen (Bernhoven, CWZ, Maastricht UMC+, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc, Rijnstate, Rivierenlandziekenhuis, Slingeland Ziekenhuis) samen op om verder te experimenteren op basis van vertrouwen. Het vertrouwen in onze zorgprofessionals dat ze elke dag de beste zorg willen leveren.

Eigenaarschap voor kwaliteit terug bij zorgprofessionals

In de ziekenhuizen wordt het eigenaarschap voor kwaliteit van IC-zorg volledig teruggegeven aan de zorgverleners op de werkvloer en werken zij gedurende twee jaar met een eigen geformuleerde kernset van kwaliteitsindicatoren (ref. Medisch Contact artikel). Overige indicatoren worden losgelaten. Door het ZIRE-experiment te verbreden naar negen ziekenhuizen, waaronder twee umc’s, hopen we overtuigend te kunnen bewijzen, dat continue kwaliteitsverbetering op basis van een kernset van indicatoren en het teruggeven van eigenaarschap voor kwaliteit leidt tot betere kwaliteit van zorg.

Sturen op kwaliteit binnen IC netwerken

Naast het verbreden van ZIRE naar meerdere IC’s wordt in dit project ook gewerkt aan het bevorderen van regionale samenwerking tussen IC’s op het gebied van kwaliteitsverbetering. Het regio-experiment maakt inzichtelijk hoe regionale samenwerking op basis van de ZIRE-principes kan bijdragen aan betere kwaliteit van zorg én hoe binnen IC-netwerken op kwaliteit kan worden gestuurd.

Anders verantwoorden

Door volledig transparant te zijn over de uitkomsten van de kernset en kwaliteitsverbeteringen en door de dialoog te voeren over wat goede IC-zorg is met alle betrokkenen (van burger, patiënt tot toezichthouder), willen we laten zien dat het gegeven vertrouwen gerechtvaardigd is. Het regio-experiment zal inzichten geven voor nieuwe vormen van verantwoording: hoe kan zinvolle transparantie en verantwoording worden vormgegeven bij verminderde registratielast?

Doel en vraagstellingen

Het doel van het ZIRE regio-experiment is het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de regio door zinvolle registratie, gezamenlijk leren en verbeteren, bouwen aan vertrouwen tussen partijen en brede maatschappelijke verantwoording. In het ZIRE regio-experiment worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Leidt zinvolle registratie tot minder registratielast en meer eigenaarschap voor kwaliteit?
  2. Leidt zinvolle registratie en het gezamenlijk leren en verbeteren in de regio tot betere kwaliteit en patiëntuitkomsten?
  3. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij het leren en verbeteren in netwerken en het toepassen van de ZIRE-principes in meerdere IC’s?
  4. Hoe kan zinvolle transparantie en verantwoording worden vormgegeven in netwerksamenwerking bij verminderde registratielast?

Het experiment is in het voorjaar van 2021 gestart. Het eindrapport en de vernieuwde factsheet zijn in november 2023 gepubliceerd. Daarmee is het programma afgerond. Het projectteam bestond uit IC-verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen en intensivisten uit de negen deelnemende ziekenhuizen.

Toepassen in eigen instelling

Belangstellenden die ZIRE in hun eigen instelling willen gaan toepassen, worden van harte uitgenodigd voor een online-vragenuurtje met Marieke Zegers (projectleider ZIRE/Radboudumc) op dinsdag 16 april 2024 om 13.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelden neem contact op met Marieke Zegers, via marieke.zegers@radboudumc.nl  

Andere vragen?

Voor meer informatie, neem contact op met: