Voor meer nadruk op leren en verbeteren

Als umc's verbeteren we samen de uitkomsten en ervaringen van onze patiënten in een proactieve aanpak waarin leren en verbeteren in interprofessionele teams van zorgprofessionals voor en met de patiënt de kern is. Samen met (regionale) partners ontwikkelen we vormen van verantwoording die een afgeleide zijn van de wijze waarop we leren en verbeteren.

Afbeelding Anders Verantwoorden

In 2019 hebben Zorgverzekeraars, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, NZA, Patiëntenfederatie Nederland en andere partijen positief gereageerd op de uitnodiging van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg om met elkaar in gesprek te gaan over andere vormen van verantwoorden. Deze uitnodiging volgde op het RVS-advies Blijk van Vertrouwen en de eigen voorstudie (door Nivel en USBO) over nieuwe wegen voor het verantwoorden over de kwaliteit van zorg. In een Ronde Tafel gesprek is gesproken over principes die ten grondslag liggen aan het werken aan en verantwoorden over kwaliteit. We zoeken daarbij naar vormen die stimulerend zijn voor professionals en instellingen om de zorg steeds verder te verbeteren. Bovendien zullen zorgverzekeraars, de inspectie, ziekenhuizen en umc’s praktijken inbrengen: voorbeelden van verfrissende werkwijzen.