Een brug slaan tussen praktijk en beleid voor toekomstbestendige zorg

Hoe werkt dit in de praktijk?

Eind 2020 en begin 2021 zijn onderzoekstrajecten gestart binnen de Academische Werkplaats.

Centrale vraag daarbij is op welke wijze dragen adviezen uit landelijke richtlijnen en verbetersignalementen bij aan kwaliteitsverbetering in directe patiëntenzorg? De onderzoeken kijken zowel naar de rol van de ‘afzenders’ van de richtlijnen en verbetersignalementen als die van de ‘ontvangers’ (zorginstellingen en -professionals). De volgende drie onderzoeken lopen op dit moment:

1. Nationale kwaliteitsadviezen

Hoe kunnen de afzenders van landelijke adviezen en richtlijnen vanuit hun positie de implementatie van landelijke kwaliteitsadviezen in de zorg stimuleren?

2. De invloed van landelijke adviezen op diagnostische- en behandelbeslissingen van medisch specialisten

Op welke manier spelen bronnen (zoals opleiding, collegiale adviezen, literatuur, (inter)nationale adviezen) een rol in de diagnostische-en behandelbeslissingen door medisch specialisten en de afweging die zorgprofessionals maken om landelijke adviezen wel/niet te volgen?

3. Spiegelinformatie voor gepast gebruik van zorg

Welke ontwerpkeuzes en contextuele factoren zijn van belang voor spiegelinformatie om gepast gebruik van zorg beter te implementeren?

Wat willen we bereiken?

We willen de kennis vanuit de lopende onderzoeken zo snel mogelijk delen. Verder willen we nieuwe onderzoeken voor actuele thema’s initiëren.