Een brug slaan tussen praktijk en beleid voor toekomstbestendige zorg

Onderzoeken Academische Werkplaats

Vanaf 2020 lopen verschillende onderzoekstrajecten binnen de Academische Werkplaats. De onderzoeken richten op vraagstukken waar kansen en uitdagingen zitten om beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

De volgende onderzoeken lopen op dit moment:

1. Nationale kwaliteitsadviezen: hoe bereik je implementatie en impact in de dagelijkse praktijk?

Hoe kunnen de afzenders van landelijke adviezen en richtlijnen vanuit hun positie de implementatie van landelijke kwaliteitsadviezen in de zorg stimuleren? Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Andrea Thoonsen, Amsterdam UMC.

2. De invloed van landelijke adviezen op diagnostische- en behandelbeslissingen van medisch specialisten in de dagelijkse praktijk

Op welke manier spelen bronnen (zoals opleiding, collegiale adviezen, literatuur, (inter)nationale adviezen) een rol in de diagnostische-en behandelbeslissingen door medisch specialisten en de afweging die zorgprofessionals maken om landelijke adviezen wel/niet te volgen? Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Floris Weller, LUMC.

3. Spiegelinformatie als interventie voor implementatie van gepast gebruik van zorg

Welke ontwerpkeuzes en contextuele factoren zijn van belang voor spiegelinformatie om gepast gebruik van zorg beter te implementeren? Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Vera de Weerdt, Amstedam

4. Van black-box naar white-box beoordeling en evaluatie van innovaties

Wat is passend bewijs om zorginnovaties in de praktijk te implementeren en welk onderzoek moet je inrichten om tot zulk passend bewijs te komen? Het veld heeft hiervoor meer richtlijnen nodig. Het onderzoek richt zich op digitale zorginnovaties. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kevin Jenniskens, UMC Utrecht.

5. Anders Verantwoorden vanuit vertrouwen

Wat is er nodig is om tot een passende vorm van externe verantwoording binnen de medisch-specialistische zorg te komen, die voldoet aan de behoeften van verschillende stakeholders?  Dan gaat het onder andere over patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, verzekeraars, toezichthouders en andere overheidsinstanties. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Julia Jansen, Ersamus MC

6. Geef bevlogenheid vleugels: de basis van gewoon goede zorg

Welke kenmerken houden verband houden met de mate van ziekteverzuim op afdelingsniveau binnen universitair medische centra? Dit inzicht kan bijdragen aan het ontwikkelen van strategieën ter bevordering van behoud en welzijn van zorgprofessionals wat tevens leidt tot hoge kwaliteit en veiligheid in de zorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Saskia Bontjer, UMCG.

Wat willen we bereiken?

We willen de kennis vanuit de lopende onderzoeken zo snel mogelijk delen en daar met elkaar het goede gesprek over voeren. Verder willen we nieuwe onderzoeken voor actuele thema’s initiëren.