Klik hier voor de online versie

NFU Consortium Kwaliteit van Zorg

Nieuwsbrief

8 July 2020

Tijdens de online conferentie waardegedreven zorg, die op 26 juni werd gehouden, wees NFU-voorzitter prof. dr. Margriet Schneider er op dat het consortium sinds haar oprichting een verbindende rol heeft gespeeld in het werken aan kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg. In deze nieuwsbrief een terugblik op de conferentie, die volledig was aangepast op de huidige coronatijd en online is terug te kijken. Het boek 'gepersonaliseerde medische zorg', dat op diezelfde conferentie werd gepresenteerd, geeft een mooi inzicht in wat het werk aan afgestemde zorg op de individuele patiënt heeft opgeleverd, maar ook hoe we als umc's verder blijven denken over de betekenis van waarde. 'Een must-read voor alle zorgverleners in de breedste zin des woords', aldus prof. dr. Hans van der Hoeven op radboudumc.nl. Dit en meer in deze nieuwsbrief. Het NFU-consortium wenst u een goede zomer!

Online Invitational Conference Waardegedreven Zorg: een terugblik, een plaatsbepaling en een blik vooruit
Online Invitational Conference Waardegedreven Zorg: een terugblik, een plaatsbepaling en een blik vooruit
De umc’s werken in vele initiatieven in gezamenlijkheid aan meer waarde voor de patiënt. Op 26 juni kwamen gedreven…
Boek Gepersonaliseerde Medische Zorg
Boek Gepersonaliseerde Medische Zorg
Met veel trots presenteren we je het boek Gepersonaliseerde medische zorg Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften,…
Voorpublicatie hoofdstuk 2: Gepersonaliseerde zorg als waardegedreven zorg
Voorpublicatie hoofdstuk 2: Gepersonaliseerde zorg als waardegedreven zorg
Qruxx.nl geeft met de voorpublicatie van hoofdstuk 2: 'Gepersonaliseerde zorg als waardegedreven zorg' alvast een inkijkje in het…
Auteurs aan het woord: Marion van der Kolk
Auteurs aan het woord: Marion van der Kolk
In het boek Gepersonaliseerde Medische zorg schrijven zorgprofessionals en wetenschappers over hun praktijken op gebied van…
Auteurs aan het woord: Wouter van Furth en Nienke Biermasz
Auteurs aan het woord: Wouter van Furth en Nienke Biermasz
In het boek Gepersonaliseerde Medische zorg schrijven zorgprofessionals en wetenschappers over hun ervaringen en lessen uit…
Minder registreren, meer tijd voor de patiënt
Minder registreren, meer tijd voor de patiënt
Gemiddeld besteden zorgverleners ruim 52 minuten van hun werkdag aan kwaliteitsregistraties. Dit is voor het merendeel bedoeld voor het…
Buluitreiking 3e jaargang NFU-master en start 4e jaargang
Buluitreiking 3e jaargang NFU-master en start 4e jaargang
Op 10 september a.s. ontvangen de afgestudeerden van de 3e editie van de master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg hun…
Topaas
 
 

Meer informatie over de activiteiten van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg vindt u op www.nfukwaliteit.nl.

In ons bestand bewaren wij uw naam en e-mailadres. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Stelt u geen prijs meer op deze nieuwsbrief, dan kunt u een verzoek om u te laten uitschrijven sturen naar kwaliteitvanzorg@nfu.nl.