Dat is één van de bevindingen in het project ‘Efficiënt meten en effectief gebruik van de ziekenhuisbrede verpleegsensitieve indicatoren pijn en ondervoeding’ dat binnen het programma Sturen op Kwaliteit is uitgevoerd. Lees het rapport voor alle conclusies én aanbevelingen.