Zinvolle verbeterinformatie over verpleegkundige handelen

Gerichte en actuele feedback over verpleegkundige indicatoren maakt externe prestatie-indicatoren nuttig voor kwaliteitsverbetering op de werkvloer. Maar dat ziekenhuizen deze indicatoren eenduidig gaan formuleren, verzamelen en aanleveren, is voor zinvolle feedback en benchmarking wel een vereiste.

Dat is één van de bevindingen in het project ‘Efficiënt meten en effectief gebruik van de ziekenhuisbrede verpleegsensitieve indicatoren pijn en ondervoeding’ dat binnen het programma Sturen op Kwaliteit is uitgevoerd. Lees het rapport voor alle conclusies én aanbevelingen.