"De patiënt wil blijven leven met een goede kwaliteit van leven. Tot voor kort moesten we 1500 parameters bijhouden in het kader van kwaliteitsprogramma’s, terwijl dat vaak niet bijdroeg aan die wens", stelt professor Huls, afdelingshoofd en internist-hematoloog. De afdeling Hematologie richt zich daarom nu ook op het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health), waarmee het menselijk functioneren wordt gevolgd.

Zinvolle parameters voor de patiënt
"Samen met patiënten zijn we gekomen tot parameters die ervoor hen toe doen", vertelt kwaliteitsmedewerker Sylvia Haan. "Zo verdient de familierelatie meer aandacht omdat een donor vaak een familielid is. Andere voorbeelden zijn slaapproblemen of stress. Via een Delphi-studie hebben we de verbanden tussen dergelijke veel voorkomende problemen en mogelijke oorzaken in kaart gebracht. Met parameters bijhouden dat iemand stress heeft is niet genoeg, we willen die stress verminderen en weten hoe effectief we daarin zijn."  

"De helikopter moet omhoog"
Het verschil is volgens Huls vooral dat de medische blik is verbreed naar de totale mens. "In onze huidige manier van monitoren en werken waren we vooral gedreven door het behandelen van de ziekte. Nu kijken we ook consequent naar het functioneren van patiënten. Hoe kan een patiënt bijvoorbeeld weer voor drie kleine kinderen zorgen? De helikopter moet omhoog, zodat we de totale patiënt en zijn leven in beeld krijgen." Met de nieuwe manier van meten lukt dat en worden verpleegkundigen en paramedici gerichter bij de behandeling betrokken. Haan: "Dat ondersteunen we met ons nieuwe kwaliteitssysteem: als een patiënt  somber is, krijgt hij binnen drie dagen een gesprek met een psycholoog. En we houden niet meer alleen ondervoeding bij, maar kijken naar het effect van de interventies. ICF biedt hiervoor een dynamische tool."

Verpleegkundige visite
Door minder te registreren, komt er ruimte vrij om het functioneren van de patiënt goed te volgen. De afdeling Hematologie kan daardoor starten met een dagelijkse verpleegkundige visite. Verpleegkundigen volgen zo het dagelijks functioneren van de patiënt en de zorgen die hij daarover heeft. "Op basis daarvan betrekken we andere professionals bij de zorg en krijgt de patiënt meer regie over zijn of haar leven ondanks de ziekte", vertelt Haan.

Gericht op uitkomsten
Tijdens de nulmeting in het experiment is met betrokken zorgprofessionals onder andere in kaart gebracht welke indicatoren zij als zinvol ervaren en door welke indicatoren zij registratielast ervaren. Gedurende de experimenteerperiode wordt de ervaren zinvolheid, registratielast en kwaliteitsverbetering geëvalueerd.   
Huls: "De Kafka-achtige registratieregels die achter het bureau zijn bedacht, staan mijlenver af van de praktijk. Onze zorgverleners zullen opgelucht zijn als ze daarmee kunnen stoppen. Positief is ook dat we verpleegkundigen en paramedici in hun kracht zetten. Met dit concept krijgt het teamwerk inhoud en wordt de verpleegkundige de spin in het web."
Voor de patiënt is de te verwachten winst overduidelijk. "We zien vaak dat patiënten als ze stabiliseren, last krijgen van posttraumatische stress en angst. Daar hebben we nu meer oog voor en acteren we op. We verwachten dat dit leidt tot een verhoogde kwaliteit van leven na de behandeling."

-------------------------------------------------------------------      

Experiment ZIRE (Zinvolle Registratie)
Het UMCG, Radboudumc en Rijnstate Ziekenhuis experimenteren met het verminderen van de regeldruk. De verwachting is dat door aan minder (vaak verplichte) kwaliteitsmetingen deel te nemen, de regeldruk vermindert waardoor zorgverleners in ziekenhuizen weer meer tijd kunnen vrijmaken voor de patiëntenzorg, aandacht voor de patiënt en hun naasten en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen.  

Omdat het een experiment betreft waarin we op kleine schaal willen testen of minder registreren leidt tot meer kwaliteit, hebben we per ziekenhuis voor verschillende focusgebieden gekozen. In het Radboudumc neemt de Intensive Care (IC) afdeling deel aan het experiment; in Rijnstate participeren de oncologische ketens prostaatkanker en maag-darmkanker en in het UMCG het thema Kwetsbare Ouderen en de afdeling Hematologie.

Het experiment wordt ondersteund door de IGJ en het ministerie van VWS. Het onderzoek vindt plaats onder auspiciën van de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en Zorginstituut Nederland. Het experiment loopt in 2018 en 2019. De evaluatie van het experiment wordt afgerond in 2020.

Lees ook het artikel van Marieke Zegers, Gerard Gerritsen en Gera Welker in Medisch Contact 41 (2018): Registratielast: laat de teugels vieren.