Ziekenhuizen en zorgverzekeraars in gesprek over Samen Beslissen

Wat precies de gevolgen zijn van de implementatie van Samen Beslissen op financieel gebied, is voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog niet duidelijk. Dat maakt het nog ingewikkeld om hierover onderlinge afspraken te maken. Door de ervaringen uit het implementatieprogramma Beslist Samen! te benutten, werd een aantal pijnpunten helder.

Kosten in beeld
In het onderzoek zijn de financiële consequenties in tien ziekenhuizen en 2 umc's in kaart gebracht. ‘We maken onderscheid tussen eenmalige investeringen en structurele kosten’, stelt Wilma Savelberg die vanuit het MUMC+ nauw betrokken was bij het onderzoek in een interview met Qruxx. ‘Qua investeringen gaat het dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van keuzehulpen en trainingen en aanpassingen in ICT. Voor structurele kosten kun je denken aan extra tijd van artsen en verpleegkundigen, licentiekosten en structurele scholingen. Er zijn voorbeelden waarbij een extra verpleegkundige werd aangetrokken.’

Onbekend
Een belangrijke conclusie vanuit de dialoogsessies is dat zorginkopers en zorgverkopers nog relatief onbekend zijn met Samen Beslissen. Prioritering van dit onderwerp tijdens het kwaliteits- en inkoopgesprek, met de juiste deelnemers uit ziekenhuizen kan daarin verandering brengen. Dat zijn bijvoorbeeld de projectleider Samen Beslissen of professionals die deze werkwijze op hun afdeling hebben geïmplementeerd.

Aanbevelingen
Het rapport sluit af met een reeks aanbevelingen voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Rode draad is: maak als ziekenhuis en als zorgverzekeraar je ambities concreet en draag die naar elkaar uit. Kom op basis daarvan samen tot afspraken over doelstellingen en het zichtbaar maken van de realisatie daarvan. Onderscheid als zorgverzekeraar verschillende implementatiefasen met verschillende financieringsmogelijkheden. En onderzoek samen ook de mate van (on)bedoelde verschuiving van zorg naar andere centra en de eerste lijn. Een aanbeveling voor VWS en NZa is om de mogelijkheid te creëren om niet alleen in verrichtingen te betalen maar ook in diensten (het goede gesprek).

Lees alle aanbevelingen in het rapport Samen Beslissen: ziekenhuis & zorgverzekeraar in gesprek.

Dit onderzoek is mede gefinancierd door CZ en Zilveren Kruis.