Zeven afwegingen bepalen relevantie van kwaliteitsregistraties

Het aantal kwaliteitsregistraties stijgt in rap tempo in Nederland. Zeven afwegingen zijn bepalend voor de maatschappelijke relevantie van kwaliteitsregistratie, en vormen daarmee een sleutel voor het prioriteren van kwaliteitsregistraties te financieren uit de - beperkte - publieke middelen.

Afwegingen voor het prioriteren van kwaliteitsregistraties voor medisch specialistische zorg op basis van de maatschappelijke relevantie zijn:

  1. De registratie draagt bij aan monitoring en sturing van de zorg.
  2. De registratie draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van medisch specialistische zorg.
  3. De registratie bevat patiëntgerichte uitkomstmaten (PROMS/PREMS) en registreert data over de gehele zorgketen.
  4. Koppeling met andere onderdelen van de informatie infrastructuur van de Nederlandse gezondheidszorg is technisch mogelijk en bestuurlijk verankerd.
  5. De registratie is opgezet volgens landelijke standaarden.
  6. De kwaliteit van de geregistreerde data is aantoonbaar op orde.
  7. De registratie is onderhevig aan publieke verantwoording en de data is voldoende breed toegankelijk.

Dit stellen onderzoekers uit het AMC, LUMC, VUmc, Erasmus MC en iBMG in een onderzoek dat zij onder leiding van prof. dr. Niek Klazinga (AMC) in opdracht van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en het Zorginstituut Nederland uitvoerden. Hiervoor beschouwden zij de ontwikkeling van kwaliteitsregistraties in Denemarken, Zweden, Canada en Duitsland. Ook analyseerden zij literatuur en documenten over het Nederlandse registratielandschap, en hielden interviews met zeventien partijen en deskundigen betrokken bij kwaliteitsregistraties voor medisch specialistische zorg in Nederland.

De onderzoekers doen aanbevelingen hoe deze afwegingen geïmplementeerd kunnen worden. Het volledige rapport kunt u hier downloaden.