Werkbeleving: meer doen met data

Op maandag 12 juni a.s. staan Amber Boskma en Saskia Bontjer op het NFU HR-kennisfestival Horizon. Dat is een besloten kennisfestival voor HR-professionals in de umc’s. Ze zijn blij met de uitnodiging om daar een sessie te verzorgen maar zullen zeker ook hun oor te luisteren leggen. Hun pleidooi: zorg dat je als umc je data goed op orde hebt en gebruik deze, óók als het om medewerkersbeleving gaat.

Amber Boskma onderzoekt sinds 2021 binnen het NFU programma ‘Veerkrachtige zorgprofessionals’ hoe we vitaliteit en veerkracht van zorgprofessionals het beste kunnen monitoren en bevorderen. Wat is er zoal beschikbaar? Wat werkt het best? En hoe kan de werkomgeving hen ondersteunen?

Saskia Bontjer is sinds november 2022 werkzaam binnen de academische werkplaats 'Zorgpraktijk en Beleid' van het Zorginstituut en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Ze werkt daarin aan het onderzoeksproject ‘Geef bevlogenheid vleugels: de basis van gewoon goede zorg’.

Zoeken naar verbanden

Saskia Bontjer: “Ik heb Biomedische wetenschappen en Bedrijfskunde gestudeerd en werkte daarna onder meer als projectleider in de ouderenzorg. Ik zag hoe collega's ondanks de passie voor het zorgvak gebukt gingen onder de hoge werkdruk en mede hierdoor uitstroomden. Toen kwam dit project op mijn pad. Met behulp van data verkrijgen we inzicht in de (ervaren) werkbelasting en werkomgeving van zorgprofessionals. Dit biedt mogelijkheden om passende verbetermaatregelen in te zetten. Hierbij willen we ook een link leggen naar kwaliteit van zorg en patiëntenervaringen. Daarvoor koppelen we verschillende type data-verzamelingen op het gebied van kwaliteit van zorg, medewerkers- en patiënt belevingsonderzoeken en verzuimdata". Dat blijkt een forse uitdaging. 

Lessons learned

Saskia Bontjer: “Dat is ook een opbrengst van mijn werk: we brengen de knelpunten in kaart waarmee je te maken krijgt wanneer je verschillende type data-verzamelingen aan elkaar wilt koppelen. Zo zitten datastructuren van verschillende uitvragen vaak heel verschillend in elkaar wat het koppelen ingewikkeld maakt. Dergelijke lessons learned halen we nu op.” Ze doet dit deel van haar werk in het UMCG. Ook doet ze literatuuronderzoek naar de invloed van medische technologie op de werkbelasting.

Welke interventies werken echt?

Amber Boskma is al wat langer aan de slag. Binnen het NFU Consortium programma ‘Veerkrachtige zorgprofessionals’  is ze gestart met een inventarisatie van welzijn initiatieven in de umc's. Daarnaast deed ze een scoping review over instrumenten waarmee (een onderdeel van) 'welzijn op het werk' gemeten kan worden. Dit review is in principe afgerond. Adviezen die daaruit voortvloeien, komen aan bod bij het HR-festival. 

“Momenteel werken we vooral aan twee zaken: ik schrijf een review over interventies die zich richten op het aanpassen van de werkcontext van zorgprofessionals in ziekenhuizen. En welke interventies daarin effectief bleken voor het welzijn van medewerkers. Bovendien onderzoeken we de huidige werkbeleving van zorgprofessionals binnen umc’s. We doen dat door een secundaire analyse uit te voeren op kwantitatieve data uit werkbelevingsonderzoeken van de umc's. Dus ook ik gebruik al die databestanden. Veel umc’s zijn momenteel bezig met datagedreven werken. Het zou natuurlijk mooi zijn als die data in de toekomst makkelijker bij elkaar gebracht kunnen worden om de werkbeleving van medewerkers echt te verbeteren. Vooralsnog is dat lastig".

Actieonderzoek

Een opvallend gegeven heeft Amber Boskma inmiddels wel gevonden: maar liefst 80% van alle maatregelen die het welzijn moeten verbeteren in umc's is gericht op het aanpassen van de individuele medewerker. En dus maar 20% op de context. Terwijl juist die context vaak cruciaal is voor de werkbeleving.

Een volgende stap die gezet zou moeten worden is actieonderzoek. Amber Boskma “de inzichten uit de inventarisatie fase en verdiepend literatuuronderzoek zouden toegepast moeten worden in de praktijk door middel van actieonderzoek. Dit houdt in dat een bewezen effectieve aanpassing in de werkcontext wordt gedaan en tegelijk wordt nagegaan wat daarvan de invloed is op bijvoorbeeld de werkbeleving, het verzuim en de kwaliteit van de zorg. Belangrijk is dat je daarbij  dat je ook belemmerende factoren en succesfactoren ophaalt om van te kunnen leren”.

In dialoog op HR festival

Amber Boskma en Saskia Bontjer kijken uit naar het HR festival. Ze hebben een sessie voorbereid waarin ze ingaan op het belang van het betrekken van zorgprofessionals zelf, hoe je dit kan doen, en hoe je data kunt benutten om kwaliteit van zorg en welzijn van zorgprofessionals te verbeteren. Het gesprek op 12 juni met de HR professionals zien de twee onderzoeksters ook als kans om nieuwe inzichten op te doen en verder mee te nemen in hun onderzoek.

Het HR-kennisfestival Horizon is een bijeenkomst voor HR-professionals in de umc’s en alleen op invitatie toegankelijk.

 

Bekijk de publicatie publicatie over welzijnsinitatieven die de NFU al eerder publiceerde. 

Bekijk hier publicatie van het protocol van het eerste review