Welke kwaliteitsregistraties de grootste relevantie?

Met het fors toenemen van het aantal (veelal aandoeningsspecifieke) kwaliteitsregistraties komt de discussie op gang over de maatschappelijke relevantie van de verschillende registraties, dit in het licht van de schaarste aan publieke middelen. Welke afwegingen - vanuit de verschillende perspectieven van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars - zijn van invloed op het bepalen van de maatschappelijke relevantie van de landelijke kwaliteitsregistraties?

Deze vraag staat centraal in een project dat momenteel binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en het Zorginstituut Nederland wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Dionne Kringos en prof. dr. Niek Klazinga (AMC). Binnen het project worden vertegenwoordigers van alle relevante organisaties en belanghebbenden betrokken door middel van interviews en consultatie. Ook worden zij uitgenodigd voor een de discussie over de projectresultaten in een invitational expertmeeting. Het eindrapport wordt in het tweede kwartaal van 2016 verwacht.