Waardevolle inspiratieweek Samen de Regie in het Erasmus MC

Net als andere umc's wil het Erasmus MC méér waarde toevoegen voor de patiënt. Samen de Regie is de paraplu waaronder het Erasmus MC haar zorg verleent. In Samen de Regie gaan hun eerdere programma's Persoonsgerichte Zorg en Waardegedreven Zorg samen verder. In november j.l. is een inspiratieweek georganiseerd om medewerkers en patiënten kennis te laten maken met dit gedachtegoed en om bestaande initiatieven in het huis te delen. Het Samen de Regie-team is in gesprek gegaan met patiënten en medewerkers.

Lekkere koffie en goede gesprekken
In de inspiratieweek stond iedere dag een mobiele koffiebar op verschillende afdelingen. Onder het genot van een goede kop koffie werden patiënten bevraagd naar hun waarden, voorkeuren en behoeften.

“We hebben ruim 400 patiënten gesproken die vol enthousiasme hun ervaringen met ons hebben gedeeld. De tevredenheid over hun individuele zorgverleners is groot. De verbeterpunten die benoemd werden bevinden zich op het gebied van communicatie, praktische zaken en logistiek.” Ilona Gritter – Team Samen de Regie

"Er wordt duidelijk besproken wat de behandelopties en gevolgen daarvan zijn, we moeten alleen soms te snel een keuze maken. Ik heb ruimte nodig om over een keuze na te denken." Patiënt

Roadshow en inspiratiesessies
Het team ging in en vlak na deze week op roadshow langs diverse afdelingen. De ideeën en feedback die daar zijn opgehaald worden geanalyseerd en worden veelal meegenomen in het jaarplan voor 2018. Ook waren er twee inspiratiesessies waarin medewerkers en patiënten geïnspireerd werden om kennis op te halen en te delen.

In Topaas  
Het Erasmus MC neemt met verschillende van hun ambities binnen hun programma Samen de Regie deel aan de samenwerking van de umc's in Topaas, onder meer in het verbeterclusters Samen Beslissen en Redesign van Zorgprocessen op basis van Uitkomsten.

Meer weten?
Bent u geïnspireerd en wilt u ook iets dergelijks organiseren? Informeer bij samenderegie@erasmusmc.nl.