Vier nieuwe expertcommissies aan de slag met waardegedreven zorg

Dit najaar gaan de umc’s in vier nieuwe expertcommissies aan de slag in het NFU-programma Waardegedreven Zorg: hoofd-hals-oncologie, slokdarmkanker, chronische nierschade en IBD (chronische darmontsteking). Het doel is waardegedreven zorg te realiseren voor specifieke patiëntengroepen. Door onder meer in de spreekkamer uit te gaan van uitkomsten die er voor deze patiënten toedoen.

Leidraad hiervoor zijn de drie kernpunten van waardegedreven zorg zoals beschreven in de NFU-position paper: het goede gesprek met de patiënt, interprofessionele samenwerking en samen leren voor betere zorg. Door in NFU-verband rond een specifiek ziektebeeld kennis en ervaring met elkaar te delen, leren umc’s concreet van elkaar. En zoeken ze samen haalbare oplossingen voor ervaren knelpunten.

Data als middel voor betere zorg
Bij waardegedreven zorg streven we naar de beste uitkomsten voor de patiënt. De nieuwe expertcommissies gaan daarom in ieder geval werken aan een minimale gezamenlijke dataset met uitkomsten die van belang zijn voor de betreffende aandoening. Zo’n dataset kan bestaan uit klinische uitkomsten, procesuitkomsten (zoals wachttijden) en uitkomsten die patiënten ervaren in hun dagelijks functioneren en leven (PROMs).

Bij hun keuzes zullen de nieuwe expertcommissies zich steeds laten leiden door het doel van waardegedreven zorg. Welke uitkomsten zijn bij deze aandoening nodig voor het goede gesprek in de spreekkamer? En hoe kunnen we de uitkomsten gebruiken voor verbetering? Het gaat niet om data op zich, maar om het bieden van betere zorg. Dat is de geleerde les van de expertcommissies die het afgelopen jaar aan waardegedreven zorg werkten.

Goede voorbereiding
In de voorbereiding van deze tweede tranche is geleerd van de eerste ronde. Zo is de voorbereiding met en in de umc’s uitgebreid en weten de zorgprofessionals/ klinisch leiders nu beter wat er in de expertcommissie van hen wordt verwacht. De taakverdeling tussen de expertcommissie en andere groepen in het NFU-programma Waardegedreven zorg (zoals de methode- en managementcommissie, met lokale programmaleiders Waardegedreven Zorg) is vooraf al duidelijk.

Daarnaast voldoen de deelnemers aan bepaalde voorwaarden. Ze zijn bijvoorbeeld bereid om zaken te delen, maken deel uit van een interprofessioneel team en krijgen in hun umc ondersteuning (bij data verzamelen en veranderen). Bij de eerste expertbijeenkomst, waar de basis voor het verdere werk zal worden gelegd, komt de zorgprofessional samen met de adviseur waardegedreven zorg.

Alle umc’s doen mee    
Alle umc’s zijn van plan om in meerdere expertcommissies te participeren. Zo zijn in de expertcommissies voor IBD en hoofd-hals-oncologie alle umc’s vertegenwoordigd. In de commissies bepalen de deelnemers zelf de focus. Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg zal de expertcommissies faciliteren bij het organiseren van bijeenkomsten, het samenbrengen van data via Dutch Hospital Data (DHD), het leveren van input vanuit andere perspectieven en bij scholing. Samen ontwikkelen we het concept waardegedreven zorg verder en gaan na of het inderdaad tot betere zorg leidt.