Vertrek Nico van Weert en Bart Noort, start Leontien Sturms als consortium secretaris

Vanaf 1 september verlaten Nico van Weert (coördinator) en Bart Noort (secretaris a.i.) het consortium. Leontien Sturms heeft inmiddels de taak van secretaris overgenomen en zal deze functie vanuit het NFU-bureau invullen.

Nico van Weert is 5 jaar als coördinator verbonden geweest aan het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Belangrijke opgave was om de toonaangevende positie van het consortium verder uit te bouwen en het werk van het consortium nadrukkelijker te verbinden met de umc’s. Daartoe heeft Nico de internationale samenwerking versterkt en de samenwerking met de leiding van de umc’s centraal gesteld. Consortium en umc’s inspireerden elkaar over en weer – zowel wat betreft ambities als aangaande plannen om ze te realiseren. “De consortiumorganisatie, met gezaghebbende leden uit elk umc, is ideaal om in onderlinge verbinding denken over en doen in de zorg verder te brengen”, aldus Nico. “Op elk gebied zijn er voorlopers en zij bleken bereid om ontwikkelingen te trekken die vervolgens ook anderen ten goede komen. Geweldig om zo te werken, het heeft ons echt verder gebracht en dat wordt intern en extern ook erkend.” “Met de bundel Gepersonaliseerde medische zorg – Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden hebben we denk ik goed laten zien wat mogelijk is. Daar ligt de toekomst.”

De leden Greetje de Grooth, cardioloog (LUMC) en Maarten van der Laan, vaatchirurg (UMCG) zetten als voorzitter en vice-voorzitter het werk voort. Nico: “met hun leidende rol en een mooie verdeling van portefeuilles onder de leden kan ieder vertrouwen op de bijdragen van het consortium ten aanzien van  grote thema’s in de zorg: hoe bieden we voor de beschikbare middelen zorg van waarde voor de patiënt én hoe blijft de zorg boeiend om in te werken.”

Na het vertrek van Marion Verduijn, die sinds de oprichting de positie van consortium secretaris vervulde, heeft Bart Noort sinds november 2019 deze functie waargenomen. Bart heeft de totstandkoming van het meerjarenplan 2021 t/m 2023 begeleid. Daarnaast was hij betrokken bij de kennisnetwerken Patiënt als Partner, Interprofessionele Samenwerking, de Verpleegkundig Ambassadeurs en heeft hij meegewerkt aan de Ronde Tafel Anders Verantwoorden. Gerelateerd aan zijn proefschrift heeft hij meegeschreven aan hoofdstuk 20 van het boek Gepersonaliseerde medische zorg. Bart: “ik heb in de afgelopen periode mogen samenwerken met velen die gepassioneerd werken aan kwaliteit van zorg en daarmee veel geleerd over wat kwaliteit in de praktijk betekent”.

Leontien Sturms is per half augustus gestart en neemt het stokje over van Bart Noort. Leontien heeft Bewegingswetenschappen in Groningen gestudeerd en is na haar promotie een aantal jaren als onderzoeker werkzaam geweest in umc’s, vooral op het gebied van acute zorg. De afgelopen negen jaar heeft zij als programmamanager traumazorg gewerkt bij het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Leontien: “ik kijk ernaar uit om het consortium te ondersteunen, nauw samen te werken met NFU collega’s en hoop de komende tijd met betrokkenen kennis te mogen maken”. De functie van consortium secretaris is ondergebracht bij het team Opleidingen & Patiëntenzorg (O&P) van het NFU-bureau. Andy Schuurmans, werkt ruim 10 jaar als senior adviseur bij de NFU en zorgt vanaf 1 september voor de verbinding van Consortium met O&P. Anneke Bovens leidt als nieuw MT-lid het O&P-team.

Binnen het consortium heeft de portefeuilleverdeling in de afgelopen periode verder vorm gekregen, waardoor de aansluiting tussen de consortiumleden en het NFU-bureau goed gewaarborgd is. Greetje de Grooth (voorzitter), Maarten van der Laan (vice-voorzitter) en Anouk Vermeer (bestuurlijk voorzitter) zullen de leiding van het consortium op zich nemen.