Verkenning zorgvernieuwing in tijden van Corona

De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de uitvoering van de zorg. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zien zich voor nieuwe uitdagingen gesteld. Naast alle inperkende maatregelen worden -uit nood- ook mooie dingen geboren.  De Methoden en Management Commissie  Waardegedreven Zorg (MMC: de programmaleiders uit de umc’s) ziet dat in tijden van corona veel mogelijk is.

E-health toepassingen zoals beeldbellen worden versneld ingevoerd of opgeschaald, data komt gemakkelijker beschikbaar en zorgpaden worden in grote snelheid operationeel. Innovaties worden in een stroomversnelling ontwikkeld en samenwerkingen komen eenvoudiger van de grond. In het MUMC wordt een bestaande e-health-toepassing voor een chronische patiëntengroep opengesteld voor het dubbele aantal patiënten. In het Radboudumc is een klinisch pad voor COVID-19 patiënten operationeel, inclusief samen beslissen en een dashboard o.b.v. het EPD. Het LUMC past zijn concept ‘The Box’ toe voor thuismonitoring van COVID-19 (-verdachte) patiënten. Deze en andere berichten roepen het beeld op dat eerder ingezette ontwikkelingen in deze tijd in een stroomversnelling komen of helpen om nieuwe problemen het hoofd te kunnen bieden. 

Graag zou de MMC een overzicht bieden van initiatieven die van (blijvende) betekenis kunnen zijn in het kader van Waardegedreven zorg.  Daarom wil zij u vragen welke ontwikkelingen en/of initiatieven u ziet in de zorg. 

Oproep

Ziet of leidt u initiatieven of ontwikkelingen die mogelijk interessant zijn? Stuur een kort berichtje, waar mogelijk met een verwijzing (naam/bron/link/etc.) naar info@nfukwaliteit.nl

De MMC maakt op basis hiervan een overzicht van actuele zorginnovaties. Gevolgd door een verdieping, die voldoende inzicht moet opleveren. Het overzicht en de lessen die we trekken komen beschikbaar voor de leden van het NFU-consortium en ieder die aan de verkenning bijdraagt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nico van Weert

 

Afbeelding van Brian McGowan via Unsplash