Verkenning Topclass Kwaliteit & Innovatie van start

Na de succesvolle start van de NFU-master voor ervaren zorgprofessionals wordt in de komende maanden de mogelijkheid van een ‘Topclass Kwaliteit & Innovatie voor zorgprofessionals in opleiding’ verkend.

Met de topclass wil het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg ook zorgprofessionals in opleiding de mogelijkheid bieden zich te specialiseren in kwaliteit en innovatie: artsen in opleiding tot specialist, nurse practitioners en physician assistants die interesse en talent hebben voor het verbeteren van kwaliteit op hun afdeling en in hun organisatie. De topclass is bedoeld voor een getalenteerde groep die, naast het onderwijs dat zij regulier volgen, met kwaliteit en innovatie van zorg als extra aandachtsgebied het werkveld wil betreden.

De beoogde topclass Kwaliteit & Innovatie vormt hiermee een aanvullend honours traject, als echte plus op het CV. Zorgprofessionals die de NFU-master volgen, geven aan dat ze een deel van de kennis die ze in de master verwerven heel graag al wel 5-10 jaar eerder hadden opgedaan. Daar willen we met deze topclass in voorzien. Om de precieze behoefte en gewenste opzet en inhoud te bepalen wordt gesproken met de beoogde doelgroep, opleiders en leidinggevenden in de zorg, . 

Heeft u ideeën of wilt u meer weten? Neem dan contact op met opleidingskundige Michelle Veugelers.