Verdere bundeling krachten umc’s in werken aan waardegedreven zorg

Sinds september komen zorgprofessionals in het programma Waardegedreven Zorg samen in expertcommissies voor patiënten met CVA, borstkanker en schisis. In de loop van 2019 starten meer expertcommissies. Zo hebben onder meer zorgprofessionals rond zwangerschap & geboorte, inflammatoire darmziekten en chronische nierschade de wens om in het NFU-programma hun samenwerking te versterken en uit te breiden.

Een samen opgesteld kompas geeft richting aan de samenwerking, waarbij in eerste instantie wordt gefocust op het daarin genoemde eerste element: het gesprek in de spreekkamer. Zie ook de bijbehorende infographic.

Ook de programmaleiders van de umc-programma’s wisselen hun kennis en ervaring uit ten aanzien van de lokale aanpak en ondersteuning van de teams die in de umc’s aan waardegedreven zorg werken. Speciale aandacht is er voor het vinden van goede oplossingen voor data- & IT-vraagstukken en voor de toerusting van zorgprofessionals in datagestuurde verbetering van patiëntuitkomsten in (ziekte)teams. Begin 2019 gaat een eerste editie van de Advanced Training Program Waardegedreven Zorg van start, gezamenlijk verzorgd door Amsterdam UMC, LUMC en Erasmus MC.