Hiermee wordt een effectief alternatief geboden voor kwaliteitssystemen waarin externe directieven en interne regels centraal staan en de zorg overbelast wordt met aanklikken en afvinken. De overtuiging groeit dat die oude manier van kwaliteitsmanagement in de zorg is uitgewerkt.

Uniek
Gastspreker Don Berwick, Amerikaanse expert op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid, spreekt in dit verband over de overgang naar een nieuw tijdperk. De periode van wantrouwen heeft volgens hem plaatsgemaakt voor een nieuw tijdperk van samen leren en verbeteren. ‘Het is uniek dat academische ziekenhuizen over hun eigenbelang heen stappen en intensief samenwerken op het gebied van kwaliteitsverbetering. Dat ze samen leren van praktijkvariatie en best practices delen.’
Leren en verbeteren van uitkomsten in de zorg is nu ook technisch mogelijk doordat we relevante data in de zorg zo kunnen vastleggen en ontsluiten dat ze het werk van zorgprofessionals ondersteunen. Er zijn goede voorbeelden van het gebruik van real-time uitkomstdata in de verloskunde en van fijnmazige persoonlijke afstemming van radiotherapie die ernstig belastende bijwerkingen tot minder dan de helft reduceert.

Beter kiezen
Patiënten kunnen ook beter uit mogelijke therapieën kiezen als zij de verwachte uitkomsten vooraf kennen. In verschillende umc’s en ziekenhuizen leren medisch specialisten deze informatie op de persoon toe te snijden en op een ondersteunende manier in het consult te presenteren. Dat geeft patiënten regie op hun zorg.
Deze vormen van samenwerken met patiënten en leren en verbeteren in de zorg verdienen bredere toepassing – steeds aangepast aan de specifieke situatie. Het werk van het NFU-consortium is daar dan ook op gericht. Zorgprofessionals, directeuren en bestuurders uit alle umc’s werken daartoe samen. Algemene ziekenhuizen zijn uitgenodigd en belangstellend om mee te doen.

De conferentie belichtte twee belangrijke randvoorwaarden: de vaardigheden van zorgprofessionals en de ontsluiting en bewerking van data door experts. Dit najaar starten we daarom met een training. Ook is inmiddels een ontwikkelprogramma met data-scientists voorgesteld.

Lees ook: artikel in Zorgvisie.

Nadere informatie bij Nico van Weert: nico.vanweert@nfukwaliteit.nl: 06 57576740