Verbeterambities? Ga systematisch te werk

Welke verbeterstrategieën zijn er? Waar richten zij zich op? En hoe pas je ze het beste toe? Dit onderwerp staat centraal in de Module ‘Kwaliteitsverbetering en implementatie in de praktijk’ van de NFU-master Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg.

Op 12-13 januari jl volgden 21 professionals deze module in Maastricht: onderwijs van onder meer implementatie-expert prof. dr. Trudy van der Weijden (MUMC+). Welkome bagage, direct te benutten. In ieder geval voor ieders ‘proeve van bekwaamheid’: een kwaliteitsverbeterproject in eigen instelling, de basis voor de afstudeerthesis. In de module werd voortgeborduurd op de kennis en inzichten uit de vier voorgaande modules. In februari en maart verzorgen het UMCU en VUmc samen twee modules over veilige zorg. Zo zetten de acht umc’s zich samen in voor de toerusting van professionals tot initiatiefnemers en leiders in kwaliteitsverbetering.

De alumni van de master concretiseren in de komende weken hun gezamenlijke verbeterambities. Topaas daagt hen uit!   

De NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg blijft de kern van het programma Onderwijs in Kwaliteit in Topaas.