In de umc’s en daarbuiten vinden reeds de nodige ontwikkelingen plaats, maar afstemming en regie ontbreken, alsook het werken vanuit een gezamenlijke visie. Daarom heeft de NFU in juni 2013 de brochure ‘Registratie aan de bron’ uitgebracht, waarin haar visie op de zorgdocumentatie van de toekomst op basis van een analyse van de huidige situatie, en de wijze waarop de NFU deze visie in de umc’s zal verwezenlijken. De uitwerking van de strategie in een programma vindt momenteel plaats.

Met de brochure wil de NFU het gesprek initiëren met alle partijen die een essentiële taak hebben in het bereiken van het geschetste punt op de horizon. Want duidelijk is: het betreft een groot en complex onderwerp, en alleen in gezamenlijkheid kunnen op dit dossier werkelijk meters gemaakt worden. Aan de realisering van goede, eenduidige registratie aan de bron in het geheel van de Nederlandse gezondheidszorg levert de NFU graag een actieve bijdrage.