Umc’s werken samen aan patiëntuitkomsten voor Moeder & Kind

Het Erasmus MC, UMC Utrecht en LUMC maken de ICHOM uitkomstset voor Moeder & Kind toepasbaar voor de perinatale en kraamzorgketen in Nederland. Op 23 maart jl. vond de kick-off bijeenkomst plaats.

De Moeder & Kind set bestaat voor een deel uit standaardmetingen die in de geboortezorg al geregistreerd worden. Deze worden aangevuld met patiëntgerapporteerde uitkomsten die door middel van vragenlijsten worden gemeten op verschillende momenten in de zwangerschap en de kraamperiode. Onderdeel daarvan is de beleving van de zorg en het emotioneel welbevinden van de moeder.

De uitkomsten zullen door de zorgverlener worden gebruikt om met de patiënt te bespreken wat voor haar de beste  zorg is. Ook biedt de uitkomstset de mogelijkheid om zorg te vergelijken en als stuurinformatie beschikbaar te maken voor de Raad van Bestuur.

Binnen ICHOM zijn inmiddels voor meer dan 20 verschillende ziektebeelden uitkomstensets ontwikkeld en deze worden wereldwijd geïmplementeerd. De uitkomstenset voor Moeder en Kind is ontwikkeld door professionals uit verschillende landen waaronder Nederland.

Het project is onderdeel van het programma Sturen op Kwaliteit dat zich richt op het ontwikkelen van informatie die Raden van Bestuur kunnen gebruiken om goed te kunnen sturen op kwaliteit.