UMC’s stellen verbeteren boven verantwoorden

Onder de naam Topaas werken de acht universitair medische centra (umc’s) samen aan het versterken van de kwaliteit van zorg. De huidige nadruk op verantwoorden zal niet leiden tot verdere vervolmaking van de kwaliteit van zorg, meent de NFU. Daarom stellen de umc’s het verbeteren van de zorg voorop. Ambitie voor de komende vier jaar is om uitkomsten en ervaringen van patiënten steeds verder te verhogen.

Samen met patiënten hebben de umc’s verbeterkansen en uitdagingen bepaald. Die liggen in partnership met patiënten en in samenwerking tussen professionals. De umc’s gaan de samenwerking versterken tussen dokters onderling en met verpleegkundigen en andere zorgprofessionals binnen een umc, tussen umc’s en andere ziekenhuizen, met de eerste lijn en andere zorgvoorzieningen. Van groots belang is tevens dat umc’s het partnership met patiënten versterken door betere informatie over behandelopties te bieden, te helpen bij gezamenlijke besluitvorming, en door patiënten hun eigen behandeling en resultaten beter te laten volgen.

Patiënten spelen een essentiële rol in het verbeteren van de zorg, bijvoorbeeld bij het opnieuw inrichten van zorgprocessen op basis van uitkomsten. Daartoe gaan interprofessionele teams aan de slag met  aandacht voor de complexe samenhang tussen meerdere aandoeningen die umc-patiënten vaak kenmerkt. Voortbouwend op bestaande evidence, willen de umc’s deze in de praktijk brengen en nieuwe kennis verwerven.

Paradigmaverschuiving
In de lijn van eerdere NFU-initiatieven met namen van edelstenen is Topaas gekozen voor het meerjarenplan van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Topaas  is een veelkleurige edelsteen met piramide-achtige kristalstructuren. Veelkleurigheid verwijst naar de grote diversiteit aan kennis en goede praktijken in de umc’s. De piramide verwijst naar de paradigmaverschuiving in denken over kwaliteitsverbetering.

De umc’s trekken samen op in het versterken van de interprofessionele teamtraining en de collegiale ondersteuning van zorgprofessionals wanneer er iets fout gaat, oftewel goede peer support. Ook in het samen leren van calamiteiten en het benutten van informatie over de waarde van de zorg voor patienten gaan de umc’s elkaar verder versterken. Om daarbij verantwoordingsvormen te ontwikkelen die passen bij dit leren en verbeteren.

Samenwerken
De gezamenlijke umc’s zullen de vorderingen en resultaten in de uitvoering van Topaas niet alleen delen met anderen, maar ook actief samenwerken. Het NFU-consortium werkt nauw samen met Zorginstituut Nederland. Ook zet het NFU-consortium in op samenwerking met andere (koepel)organisaties van professionals, patiënten en ziekenhuizen. Daarnaast volgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg de ontwikkelingen rond  ‘lerende organisaties’ met grote belangstelling. Bovendien blijft het NFU-consortium werken aan de goede kwaliteitsinformatie voor bestuurders in het programma Sturen op Kwaliteit (Citrienfonds), en de interprofessionele toerusting van zorgprofessionals als leiders in kwaliteit in masteropleiding Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg.