Umc’s bekennen kleur in kwaliteit

Meer en meer ligt het initiatief voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de umc’s bij de zorgprofessionals, in plaats van bij externe instanties.  Binnen de driehoek zorgprofessional, patient en bestuurder wordt het gesprek gevoerd over wat kwalitatief goede zorg is, en waar een verbeterslag mogelijk is.  Ook worden meer dan voorheen interne en externe partijen betrokken en resultaten gedeeld. Met deze werkwijze zijn binnen de umc’s inmiddels mooie resultaten geboekt. Umc-bestuurders gaan dit verder versterken. Samen hebben zij hun visie op Sturen op Kwaliteit geformuleerd.

Andere manier van werken
Hoe bereikt de kwaliteit van zorg een hoger niveau? Ruim twintig jaar geleden gebeurde dat nog op initiatief van de zorgprofessional. Zo’n tien jaar later werd de kwaliteitsverantwoording vooral afgedwongen door externe instanties. Die directieve sturing op kwaliteit wierp vruchten af, maar leidde er ook toe dat de roep om kwaliteitsverantwoording in de loop der jaren vrijwel onbegrensd werd. Een nieuwe, toekomstbestendige werkwijze was nodig om de kwaliteit van zorg op een efficiënte en effectieve wijze te verbeteren. Een werkwijze waarin de zorgprofessional, de patiënt en de bestuurder het gesprek voeren over wat kwalitatief goede zorg is en waar een verbeterslag te maken is. Binnen umc’s zijn met deze nieuwe werkwijze inmiddels mooie resultaten geboekt.

Een gezamenlijke effort
De acht umc’s, samenwerkend in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, zien met plezier dat deze werkwijze in elk van de huizen opbloeit. Ze helpt zorgprofessionals om verbeterkansen te verzilveren. Zorgprofessionals spreken met patiënten over hun opvattingen over kwaliteit en verbeterkansen. De bestuurders stimuleren en faciliteren hen daarin en brengen uiteraard hun waarnemingen op het gebied van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in. Dat klinkt misschien als een vrijblijvende uitwisseling, maar dat is het geenszins. Het is een gezamenlijke effort, waarin iedereen zijn taak heeft. De lead ligt weliswaar bij de zorgprofessional, maar iedereen spant zich voor hetzelfde doel in; van bestuurder tot intensivist, van receptionist tot verpleegkundige. En op allerlei vlakken worden anderen betrokken, zoals collega-umc’s en regionale partners. Zo wordt de zorg patiëntgerichter.

Lees de complete visie op Sturen op Kwaliteit!