Uitnodiging symposium en oratie Jan Hazelzet: 15 januari

‘De Patiënt bepaal(d)t: Tijd voor Verandering’ Onder deze titel spreekt prof. dr. Jan Hazelzet, lid van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg vanuit het Erasmus MC, op 15 januari 2016 zijn oratie uit.

Voorafgaand aan de oratie vindt een symposium plaats, waarin de inhoud van en samenhang tussen de door het Citrienfonds gesubsidieerde programma’s: hoe we door eenmalige en gestandaardiseerde Registratie aan de bron kunnen komen tot eenduidige en actuele gezondheidsinformatie, om deze te gebruiken voor Sturen op kwaliteit en het verbeteren van de patiëntgerichtheid met eHealth en zal uiteindelijk bijdragen aan waarde gedreven zorg. En de betekenis ervan voor Naar regionale oncologienetwerken en Doen of Laten? Terugdringen van onnodige zorg, maar vooral ook de impact van deze programma’s voor de patiënt.

U bent van harte uitgenodigd. Deelname aan het symposium is kosteloos, maar aanmelding is vereist. Voor de oratie hoeft u zich niet aan te melden.