Uitgekomen: rapport voor kansrijke agenda Anders Verantwoorden

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg zoekt nieuwe manieren van verantwoorden om publiek en belanghebbenden te laten zien hoe het met kwaliteit van zorg in umc’s is gesteld. Directe aanleiding hiervoor is dat zorgverleners steeds meer administratieve verplichtingen hebben, die ertoe leiden dat zij minder tijd kunnen besteden aan patiëntenzorg en de verbetering ervan.

Uit verkennend onderzoek dat het USBO en het Nivel in opdracht uitvoerden blijkt dat er drie richtingen zijn, die het meest veelbelovend zijn om transparant verantwoorden en betere zorg hand in hand te laten gaan. Dit zijn: werken aan vertrouwen onder belanghebbenden, een directere relatie met betrokkenen uit de omgeving, en leren en verbeteren in de zorg. Het NFU-consortium zal  met stakeholders een ronde tafel organiseren om te zien hoe de lijnen uit deze voorstudie kunnen worden vertaald in een nieuwe praktijk. Zo pakken we de handschoen op van het RVS-advies Blijk van vertrouwen. Anders verantwoorden voor goede zorg.

Lees meer