De Raad van Bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Door de veelheid aan gegevens is het lastig om de juiste informatie te selecteren. Het programma Sturen op Kwaliteit heeft hiervoor met twintig projecten concrete informatie opgeleverd in de vorm van best practices, kernsets, methoden en handreikingen voor gebruik. Deze zijn samengesteld door zorgprofessionals,  bestuurders én patiënten. Door samen in gesprek te gaan, daal je met de Raad van Bestuur af tot de kern en inhoud. Zo gaat bij de bestuurders leven wat er speelt op een afdeling en wat juist hier belangrijk is. En zo beschikt ook de RvB over de juiste sturingsinformatie.

Kernsets
Een kernset is een selectie van nuttige indicatoren voor een specialisme, afdeling of netwerksamenwerking. Deze selectie is een mooie aanleiding om met patiënten en zorgprofessionals in gesprek te gaan over de kwaliteit en beleving van zorg. Om tot een kernset te komen, kan de Delphimethode worden gebruikt die leidt tot een breed gedragen indicatorenset. Deze wordt stap voor stap uitgelegd in de toolkit.

Dashboard    
Een dashboard biedt inzicht op het gebied van kwaliteit. In de praktijk blijken dashboards vaak erg algemeen en daardoor worden ze soms weinig gebruikt. De toolkit helpt bij de ontwikkeling van een dashboard dat wel echt tot actie leidt en waarmee je gericht kunt sturen op kwaliteit. Alle aspecten van een dashboard worden hierin meegenomen: van betrouwbaarheid van de gegevens tot een gebruikersvriendelijke en transparante presentatie.

Zorgnetwerken
Als ziekenhuis werk je steeds vaker samen met andere zorgverleners. Maar weet je welke kwaliteit iedereen levert? En hoe praat je hier met elkaar over? In onze toolkit staan voorbeelden van netwerksamenwerking van onder andere de oncologische en verloskundige keten.

Zelf aan de slag
Door middel van de toolkit voor Sturen op Kwaliteit kan een ziekenhuis zelfstandig in de eigen praktijk aan de slag gaan met de kennis en voorbeelden die in het programma zijn verzameld. In 2018 staat verspreiding van onze resultaten centraal. Ook loopt er nog een aantal projecten waarin we de ontwikkelde producten, resultaten en methoden verder testen en verbeteren in umc’s, ziekenhuizen en netwerken. Deze resultaten komen ook in de toolkit. Bekijk ook het filmpje.