Met een brede groep van zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers, managers en inhoudelijke experts bepalen de acht umc’s momenteel de gezamenlijke ambities om in het consortium Kwaliteit van Zorg in de periode tot 2020 te realiseren. Het samen leren en verbeteren staat de komende jaren centraal, en het vinden van vormen van verantwoording die dáárbij passen.

De precieze aanpak en werkgebieden worden nu uitgewerkt. In de volgende nieuwsbrief hopen wij u nader te informeren.