Toekomstige ambities van de samenwerkende umc’s

Verbeteren van zorguitkomsten die er voor de patiënt het meest toe doen. Dat gaat de kern worden van het nieuwe meerjarenplan van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. En laten zien wat dát dan oplevert.

Met een brede groep van zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers, managers en inhoudelijke experts bepalen de acht umc’s momenteel de gezamenlijke ambities om in het consortium Kwaliteit van Zorg in de periode tot 2020 te realiseren. Het samen leren en verbeteren staat de komende jaren centraal, en het vinden van vormen van verantwoording die dáárbij passen.

De precieze aanpak en werkgebieden worden nu uitgewerkt. In de volgende nieuwsbrief hopen wij u nader te informeren.