Toekomst Master Kwaliteit en Veiligheid

De NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg wordt in de toekomst niet meer aangeboden. De huidige studenten van deze tweejarige opleiding kunnen hun masterstudie gewoon afronden. Vanaf september 2024 zullen er geen nieuwe studenten meer starten met deze opleiding.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft op 8 september jl. besloten om de tweejarige masteropleiding niet langer voort te zetten. Dit besluit is genomen omdat er te weinig aanmeldingen zijn voor de opleiding en het voor de NFU financieel niet verantwoord is de kosten van deze master op termijn te dragen.

Over de master
De Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg is tien jaar geleden ontstaan en werd onder auspiciën van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg door de gezamenlijke umc’s ontwikkeld onder leiding van het Radboudumc. De afgelopen jaren is de master vanuit het Radboudumc georganiseerd en werden modules door de verschillende umc’s verzorgd.

Dankzij de master zijn rond de 100 zorgprofessionals van binnen en buiten umc’s opgeleid om, vanuit het perspectief van de patiënt, duurzame kwaliteitsverbeteringen in de zorg te initiëren, te  implementeren en te monitoren. De opgeleide masterstudenten zorgen voor kwaliteitsverbetering en verspreiding van kennis en kunde op de werkvloer.

Symposium
In het najaar van 2024 wordt met een symposium teruggeblikt op de succesvolle projecten en resultaten van de afgelopen tien jaar. Alle betrokkenen worden hiervoor uitgenodigd.